Sygemeldte medarbejdere

Rammes en medarbejder af sygdom og får nedsat arbejdsevnen eller er en medarbejder langtidssyg, tilbyder Jobcenter Albertslund virksomheden hjælp til at lægge plan for, hvordan den ansatte kan vende tilbage til jobbet


Personlig assistance og tolkebistand (f.eks. til døve)

Anvendes som hjælp til medarbejdere der har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet. Personlig assistance bevilges primært til personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen.

Kontakt handicapkonsulenten på tlf. 26378271

Arbejdspladsindretning

Bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

Kontakt handicapkonsulenten på tlf. 26378271

Fastholdelsesplan eller fastholdelsespolitik


Jobcentret tilbyder hjælp til udarbejdelse af fastholdelsesplan for den enkelte og rådgiver om fastholdelsespolitik på arbejdspladsen. Målet er at medarbejdere kan vende hurtigere tilbage til arbejde.

Kontakt fastholdelseskonsulenterne på tlf. 29123725/29123727