Gå til hovedindhold

Fleksjob til egne medarbejdere

Mange opgaver løses fint af borgere i fleksjob. Kend deres vilkår og få kontakt med en borger via Jobcenter Albertslund.

Indhold

  Fleksjob er for de personer, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

  En fleksjobber kan på skånevilkår blive ansat indenfor alle jobområder. Fleksjobberen kan arbejde i få timer pr. uge. Fleksjobberen får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, som bliver udført. Lønnen suppleres af et flekslønstilskud fra kommunen. Størrelsen af tilskuddet er afhængig af fleksjobberens indtægt fra arbejdsgiveren. Se mere på www.cabiweb.dk

  Der er først mulighed for at søge om fleksjob, når din medarbejder har været ansat i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder og samtidig opfylder betingelserne for et fleksjob. Det grundlæggende indhold i de sociale kapitler er, at virksomheder kan fravige overenskomsternes ordinære aftaler om løn og arbejdsforhold, hvis det er for at integrere personer, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Som hovedregel giver de sociale kapitler ingen konkret anvisning på, hvor meget man kan fravige en overenskomst, fordi det i første omgang er de lokale parter, der skal blive enige om en løsning i form af en lokalaftale. Den lokale aftale skal præcisere, hvilke bestemmelser i overenskomsten, man ser bort fra, og hvilke vilkår man i stedet har aftalt.
Overenskomstens parter skal godkende aftalen.

  Der skal indgås en skriftlig aftale med medarbejderen om ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller ansættelse på særlige vilkår før de 12 måneders ansættelse begynder. I aftalen skal fremgå hvilke funktioner medarbejderen har vanskeligt ved at udføre eller ikke kan udføre og hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Som arbejdsgiver skal du dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job.

  Hvis medarbejderen har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, f.eks. en arbejdsulykke, er det muligt at visitere til fleksjob på arbejdspladsen uden at medarbejderen har været ansat efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder. Kontakt Jobcentret, hvis I har en konkret situation.

  Selvstændig

  Du kan fortsat få fleksjob i egen virksomhed, men tilskuddet udgør makismalt 127.000 kr. om året.