Faktaark

Jobcentret har udarbejdet faktaark om de forskellige muligheder for at få arbejdskraft og fastholde arbejdskraft.


Faktaarkene ligger samlet.

Nedenfor ses en fortegnelse over indholdet.

Søg og annoncer efter medarbejdere

Brug Jobcentret
Jobnet - din online jobbank
Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft
Rekruttering

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere
Virksomhedspraktik
Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år
Voksenlærlinge - elever over 25 år
Fagpilot
InnoBooster - vækst med viden
Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
Fritidsjob for unge
Mentorordning
Opkvalificeringsjob
Løntilskud
Løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
Løntilskud til nyuddannede med handicap
Virksomhedsrevalidering
Seniorjob i kommunen
Fleksjob

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap
Fraværs- og fastholdelsespolitik
Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
Fast-track opfølgning ved risiko for langvarige sygemeldinger
Mulighedserklæring
Fastholdelsesplan
Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale
Fem måneders (= 22 ugers) revurdering af sygedagpengesager /refusion til arbejdsgiver
Jobafklaringsforløb
Anmeldelse af/refusion for sygefravær
Rundbordssamtaler
Delvis syge- eller raskmelding
§ 56 aftale - refusion ved kritisk/kronisk sygdom
Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
Personlig assistance

Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere
Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere
Sporskifte - nye veje for nedslidningstruede medarbejdere
Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)
Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)


Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale
Arbejdsfordeling - hvis virksomheden midlertidigt mangler opgaver
Assistance ved større afskedigelser
Samarbejdsaftale