Gå til hovedindhold

Lettere forurenede områder

I Albertslund er hele byzonen klassificeret som lettere forurenet.

Indhold

  I de fleste byområder er jorden lettere forurenet. I Albertslund Kommune er hele byzonen klassificeret som lettere forurenet område.

  Lettere forurenet jord indeholder et eller flere af følgende stoffer i et angivet forureningsinterval: bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink, og tjærestoffer (PAH), herunder benz(a)pyren og di-benz(a,h)anthracen.

  Den lettere forurenede jord, er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som stammer fra flere forureningskilder, såsom bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.

  Generelt er der en lav sundhedsrisiko ved at bo på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger af mange forhold, bl.a. af hvordan man omgås med jorden. Børn er typisk mere udsatte og følsomme overfor jordforurening end voksne, fordi børn ved leg kan indtage jord og fordi deres krop lettere optager visse stoffer

  Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer sundhedsrisici ved påvirkning fra forureninger. Har du spørgsmål kan du kontakte Miljø & Teknik eller Region Hovedstaden.

  Albertslund Kommune skal efter anmodning fra en grundejer, der selv har foretaget en forureningsundersøgelse, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden.