Elektronik og batterier

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Batterier

Alle typer batterier kan afleveres til de indsamlingsvirksomehder, der er registreret som godkendte indsamlere i Miljøstyrelsens register. Lister finder du på Dansk Producentansvarssystems (PDA) hjemmeside.

Batterier kan også afleveres på en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.

Akkumulatorer

Akkumulatorer er farligt affald, men kan, uden fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, afleveres til de modtageanlæg, der er registreret som indsamler af Foreningen til Indsamling af Blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat). Akkumulatoreren kan også afleveres på en genbrugsstation i Vestforbrændings opland.