Dagrenovation

Kommunal indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald ophører 31. december 2015


Dagrenovationslignende affald skal afhentes mindst hver 14. dag for at hindre lugtgener.

Din virksomhed skal selv lave en aftale med en privat renovatør om at få afhentet alt affaldet fra virksomheden.  

Kommunal indsamlingsordning ophører 31. december 2015

Den 1. januar 2016 træder et nyt regulativ for erhverv i kraft. Den væsentligste ændring er, at kommunens indsamling af dagrenovation fra virksomheder ophører.

De virksomheder, der er tilmeldt ordningen, vil få direkte besked fra kommunen om, at deres ordning ophører.