Gå til hovedindhold

Brugerbetaling ved miljøtilsyn

Nogle virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelse.

Indhold

  Nogle virksomhedstyper skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelse. Hvis du er en af følgende virksomhedstyper, er du omfattet af brugerbetalingen:

  • Listevirksomheder, det vil sige virksomheder der har en miljøgodkendelse
   Større maskinværksteder og -fabrikker
  • Autoværksteder, autolakering, undervognsbehandling og tankstationer med vaskehal
  • Maskinværksteder, trykkerier, større snedkerier, transportfirmaer, entreprenører o.l. I daglig tale kaldet bilag 1-virksomheder, hvor virksomhedstyperne fremgår af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Landbrug med erhvervsmæssige dyrehold, det vil sige mere end 3 dyreenheder. Du skal f.eks. have mere end 6 heste for at være "erhvervsmæssigt" dyrehold
  • Du skal betale for de timer, der anvendes på miljøtilsyn, både forberedelse, selve tilsynet og den efterfølgende sagsbehandling.

  Ved miljøgodkendelser betales for de timer, der er anvendt på sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

  Timebetalingen er:

  • For 2022: 440,78 kr. pr. time
  • For 2021: 433,41 kr. pr. time
  • For 2020: 333,22 kr. pr. time

  Der skal ikke betales moms af beløbet. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

  For "fremmede tjenesteydelser", det vil sige hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, eller hjælp til udarbejdelse af miljøgodkendelse, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

  Brugerbetalingen opkræves bagud for kalenderåret for perioden 1. november til 1. november. Beløbet opkræves i november med betalingsfrist i december.