Gå til hovedindhold

Spildevand

Hele Albertslund er separat-kloakeret. Det betyder at spildevand og regnvand løber i to forskellige kloak-systemer.

Indhold

    Alle virksomheder afleder spildevand. Nogle har kun uproblematisk spildevand fra køkken, toilet og badefaciliteter, kaldet sanitært spildevand. Andre virksomheder har produktion eller vaskehal, som afleder mere problematisk spildevand, kaldet processpildevand.

    Du skal være meget opmærksom på, til hvilket system din virksomhed afleder processpildevand, da der er stor forskel på, hvordan vandet renses i de to systemer. Regnvandet bliver ikke renset før det ledes ud i naturen. Spildevand bliver renset på BIOFOS Renseanlæg Avedøre, før de ledes ud i Køge Bugt. Det er derfor forbudt at aflede nogle former for spildevand til regnvandssystemet.

    Spildevandstilladelse

    Afleder din virksomhed processpildevand, skal du søge om tilladelse til tilslutning af spildevand til kloaksystemet.