Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse

Større produktionsvirksomheder og virksomheder, der påvirker miljøet væsentligt, skal miljøgodkendes ved etablering.

Indhold

  Hvis du ønsker at etablere en større produktionsvirksomhed skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse, inden du starter.

  Det afhænger af virksomhedstypen, om du skal søge om miljøgodkendelse. Du kan finde lister over virksomhedstyper, som skal have en miljøgodkendelse, i bilag 1 og bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

  Du kan finde mere viden om miljøgodkendelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Din ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes via Byg og Miljø. Dette er et krav i lovgivningen, og løsningen kræver NEMid.

  Ansøg om miljøgodkendelse

  Det vil altid være en god ide at kontakte os tidligt i forløbet. Så er det muligt for alle parter at planlægge forløbet fra ansøgning til tilladelse, og vi kan f.eks. bidrage med relevant viden om miljølovgivning, renere teknologi og forebyggende miljøtiltag.

  Send en mail til miljo@albertslund.dk, og giv os lidt oplysninger om projektet.

   

  Ved ansøgning om miljøgodkendelse må du påregne en vis sagsbehandlingstid. Fra det tidspunkt hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger, til du har din miljøgodkendelse, vil sagsbehandlingstiden typisk være to måneder. Det gælder for virksomhedstyper omfattet af bilag 2, hvor der ofte er standardvilkår.

  Sagsbehandlingstiden dækker over følgende:

  • Udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse
  • Høring og frist for udtalelse fra ansøger
  • Indarbejdelse af høringssvar
  • Offentliggørelse og fire ugers klagemulighed

  Sagsbehandlingstiden vil være længere for bilag 1-virksomheder, da disse typer af virksomheder kan være mere kompleks, eller hvis der f.eks. skal udarbejdes spildevandstilladelse eller en tilhørende miljøvurdering (VVM). Derudover kræver de politisk behandling i Miljø- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Vær opmærksom på at der udover miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og miljøvurdering (VVM) måske også skal søges tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.