Gå til hovedindhold

Kemikalier og farligt affald

Opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Indhold

  Er du ikke helt sikker på, hvordan du skal håndtere dine kemikalier, så læs pjecen "Tips og Tricks", der giver råd om god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter.

  Det skal undgås, at kemikalier løber ud kloaksystemet eller løber til jord med risiko for forurening af jord og grundvand. Derfor er det vigtigt at I sikrer, at opbevaring af kemi foregår korrekt, at spild og uheld minimeres, og at håndtering af farligt affald, råvarer og produkter sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

  Din virksomhed skal:

  • sørge for, at der er spildbakker under beholdere med flydende affald og produkter i brug
  • sørge for mærkning på alle beholdere til opbevaring af farligt affald
  • sørge for overdækning af beholdere med flydende affald, som er placeret udendørs
  • undgå omhældning – hvis ikke det kan undgås, skal det ske indendørs og væk fra kloakafløb
  • sørge for tætte og bestandige belægninger, hvor der sker opbevaring
  • placere flydende affald og råvarer, så risiko for påkørsel undgås

  Husk, at du hvert år skal sørge for at få afhentet alt jeres farlige affald, så der ikke sker ophobning af kemikalier på din virksomhed. Husk også at gemme kvitteringerne.