Gå til hovedindhold

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald, som typisk stammer fra sygehuse, laboratorier, lægehuse, tatovører eller tandlægeklinikker.

Indhold

  Virksomheden skal håndtere klinisk risikoaffald, så det ikke sammenblandes med andet affald. Affaldet skal opsamles ved produktionsstedet og skal være pakket i godkendte opbevaringsbeholdere.

  Læs mere om den kommunale indsamlingsordning, hvad klinisk risikoaffald er og hvordan det skal håndteres her:

  Faktaarket for klinisk risikoaffald

  Anmeldelse af klinisk risikoaffald

  Hvis du har klinisk risikoaffald, skal du anmelde det til kommunen. Det gælder også selv om du ikke har ret meget.

  Af anmeldelsen skal det bl.a. fremgå, hvilke typer klinisk risikoaffald, der fremkommer på virksomheden. Affaldskatalog-koden (EAK-koden) du finder i affaldsbekendtgørelsen skal anføres, ligesom oplysninger om emballeringen, hvor stor mængder der forventes bortskaffet pr. år samt oplysninger om affaldets oprindelse, sammensætning og egenskaber.

  Anmeldelse af klinisk risikoaffald