Gå til hovedindhold

Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes

Indhold

   Søg på din adresse eller zoom ind i kortet.

  Spørgsmål og klager

  Har du spørgsmål eller klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materialegården på vores "Giv et Praj" service.

   Du kan også sende en e-mail til: materialegaarden@albertslund.dk

   Eller eventuelt ringe til vores vintertelefon på: 43 66 04 66. 

  Læs Regulativ for vintervedligeholdelse 

  Kommunens opgave

  Vi har ansvaret for at trafikken kan komme frem og at det er sikkert at færdes når det er glat og sneen falder.

  Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

  Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A).

  Derefter rydder vi de mindre trafikerede veje og stier (kategori B).

  Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

  Salt og glatførebekæmpelse

  Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove og i forening med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, at vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at bekæmpe glat føre.

  I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder så vi kan nedsætte mængden af salt og begrænse påvirkningen af miljøet mest muligt. Det kan for eksempel være ved vådsaltning hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

  Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.

  Grundejers opgave

  Private grundejere har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på alle andre veje og stier end kategori A og B.

  • Som grundejer har du ansvaret for at der er sikker adgang til din ejendom, eksempelvis for postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle de steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Hvis din ejendom ligger ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis din ejendom ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.
  • Dele af grundejerens forpligtigelser bliver i mange af kommunens boligområder varetaget af en grundejerforening eller af et boligselskab.
  • Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.
  • Grundejeren er ansvarspådragende og erstatnings pligtig hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

  Når der ryddes sne på de offentlige veje kan det ikke undgås at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

  Sådan har Materialegården ryddet og saltet i forbindelse med vintervejret

  Her kan du se hvornår og hvor vi har udført snerydning og glatførebekæmpelse.

  Sæson 2020-2021

  Den 28. november 2020. Klokken 14.00 til 18.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 29. november 2020. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 24. december 2020. Klokken 10.00 til 15.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 25. december 2020. Klokken 06.00 til 11.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 25. december 2020. Klokken 18.00 til 23.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 02. januar 2021. Klokken 15.00 til 19.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 04. januar 2021. Klokken 19.00 til 23.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 06. januar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 07. januar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 07. januar 2021. Klokken 19.00 til 23.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 08. januar 2021. Klokken 19-00 til 23.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder og P-pladser.

  Den 09. januar 2021. Klokken 14.00 til 18.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 10. januar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser. 

  Den 12. januar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 12. januar 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af B-veje og B-stier.

  Den 12. januar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 13. januar 2021. Klokken 20.00 til 06.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 13. januar 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af B-veje og B-stier.

  Den 14. januar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 23. januar 2021. Klokken 05.00 til 09.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 25. januar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 25. januar 2021. Klokken 07.00 og resten af arbejdsdagen saltning af A- og B- veje og stier.

  Den 25. januar 2021. Klokken 19.00 til 23.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 26. januar 2021. Klokken 07.00 til 10.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 28. januar 2021. Klokken 01.00 til 07.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser. 

  Den 28. januar 2021. Klokken 07.00 og resten af arbejdsdagen saltning af A- og B-veje og stier.

  Den 28. januar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 30. januar 2021. Klokken 06.00 til 11.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 31. januar 2021. Klokken 06.00 til 11.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 1. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 2. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje.

  Den 3. februar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 4. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 4. februar 2021. Klokken 07.00 og resten af arbejdsdagen saltning af A- og B-veje og stier.

  Den 4. februar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 8. februar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 10. februar 2021. Klokken 01.00 til 07.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 10 februar 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 12. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 12. februar 2021. Klokken 07.00 og resten af arbejdsdagen saltning af A- og B-veje og stier.

  Den 13. februar 2021. Klokken 05.00 til 10.00. Saltning af veje og stier samt p-pladser.

  Den 14. februar 2021. Klokken 05.00 til 10.00. Saltnings af veje og stier samt P-pladser.

  Den 15. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 15. og 16. februar 2021. Klokken 18.00 til 06.00. Snerydning og saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 16. februar 2021. Klokken 07.00 og resten af arbejdsdagen saltning af A- og B-veje og stier.

  Den 16. februar 2021. Klokken 19.00 til 23.00. Saltning af veje og stier, busstoppesteder, ved institutioner og på P-pladser.

  Den 17. februar 2021. Klokken 07.00 til 09.00. Fejning og saltning i Albertslund Centrum.

  Den 18. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 20. februar 2021. Klokken 06.00 til 11.00. saltning af veje og stier

  Den 22. februar 2021. Klokken 04.00 til 07.00. saltning af veje og stier samt institutioner.