Gå til hovedindhold

Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes

Indhold

   Søg på din adresse eller zoom ind i kortet.

  .

  Har du spørgsmål eller klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Vej og Park, Materialegården på vores "Giv et Praj" service.

  Find App'en via Albertslund Kommunes Hjemmeside: Giv et praj | Albertslund Kommune

   Du kan også sende en e-mail til: vejogpark@albertslund.dk

   Eller eventuelt ringe til vores vintertelefon på: 43 68 32 00. 

  Læs Regulativ for vintervedligeholdelse 

  Vi har ansvaret for at trafikken kan komme frem og at det er sikkert at færdes, når det er glat og sneen falder.

  Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

  Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A).

  Derefter rydder vi de mindre trafikerede veje og stier (kategori B).

  Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

  Salt og glatførebekæmpelse

  Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove og i forening med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at bekæmpe glat føre.

  I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder, så vi kan nedsætte mængden af salt og begrænse påvirkningen af miljøet mest muligt. Det kan for eksempel være ved vådsaltning, hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

  Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele, når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.

  Private grundejere har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på alle andre veje og stier end kategori A og B.

  • Som grundejer har du ansvaret for at der er sikker adgang til din ejendom, eksempelvis for postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle de steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Hvis din ejendom ligger ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis din ejendom ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.
  • Dele af grundejerens forpligtigelser bliver i mange af kommunens boligområder varetaget af en grundejerforening eller af et boligselskab.
  • Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.
  • Grundejeren er ansvarspådragende og erstatnings pligtig hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

  Når der ryddes sne på de offentlige veje kan det ikke undgås at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

  Her kan du se hvornår og hvor vi har udført snerydning og glatførebekæmpelse.

  Sæson 2021 - 2022

   

  Sidst udførte saltning:

  Den 31. Marts 2022 klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 18.Marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier

  Den 05.Marts 2022 Klokken 05.00 til 10.00 Saltning af veje og stier

  Den 04.marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier

  Den 02.Marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00 Saltning af veje og stier

  Den 28 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 saltning af veje.

  Den 27 Februar 2022 Klokken 05.00 til 10:00 Saltning af Busstoppesteder, veje og stier.

  Den 26 Februar 2022 Klokken 04:00 til 09:00 saltning af veje og stier.

  Den 22 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 Saltning af veje og stier.

  Den 12. Februar 2022 Klokken 18.00-22.00. Saltning af veje og stier

  Den 11. Februar 2022. Klokken 18.00-22.00 Saltning af veje og stier

  Den 11 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07.00 Saltning af veje og stier og institutioner

  Den 07 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 Saltning af veje og stier.

  Den 06 Februar 2022 Klokken 19:00 til 23:00 Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 05 Februar 2022 Klokken 04:00 til 08:00 Saltning af veje og stier.

  Den 02 Februar 2022 Klokken 18:00 til 22:00 Saltning af veje og stier.

  Den 01 Februar 2022 klokken 03:00 til 07:00 Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 22.Januar 2022 klokken 04:30 til 08;00. Saltning af veje, stier, og busstoppesteder

  Den 21. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20. Januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder

  Den 20. Januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder

  Den 17. Januar 2022. klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier institutioner og busstoppesteder

  Den 14. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier

  Den 11. januar 2022. Klokken 07.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 10. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 8. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og busstoppesteder.

  Den 6. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 6. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 4. januar 2022. Klokken 19.00 til 23.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 28. december 2021. Klokken 02.00 til 07.00. Saltning af både A og B veje og stier på grund af isslag.

  Den 27. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 26. december 2021. Klokken 08.00 til 12.00. Saltning af veje og stier.

  Den 25. december 2021. Klokken 07.00 til 13.00. Saltning af både A og B veje og stier.

  Den 24. december 2021. Klokken 12.00 til 17.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 18.00 til 24.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 21. december 2021. Klokken 22.00 til 02.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 21. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje og stier A- og B-ruter.

  Den 20. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 11. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 11. december 2021. Klokken 05.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 10. december 2021. Klokken 18.00 til 24.00. Saltning af veje og stier.

  Den 7. december 2021. Klokken 07.00 til 12.00. Saltning af veje og stier B-ruter.

  Den 7. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje ,stier samt institutioner.

  Den 5. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje ,stier samt institutioner

  Den 3. december 2021. Klokken 09.00 til 12.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 2. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier samt institutioner. 

  Den 2. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje, stier samt institutioner på både A-veje og -stier samt B-veje og -stier.

  Den 2. december 2021. Klokken 02.00 til 07.00. Snerydning, saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 30. november 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 29. november 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 29. november 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 26. november 2021. Klokken 03.00 til 07.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.