Gå til hovedindhold

Nedgravede affaldsbeholdere

Ønsker du at placere en nedgravet affaldsbeholder i et vejareal skal du søge om tilladelse hos kommunen.

affaldsbeholder 2

Indhold

  Som udgangspunkt bør affaldsbeholdere så vidt muligt ikke placeres i et vejareal, men grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe dem på parkeringsarealer, vendepladser og lignende.

  Jeres ansøgning skal indeholde

  • Oversigtskort med præcis placering af affaldsbeholderen
  • Type og størrelse af beholderen
  • Private fællesveje - se vejstatus under "Vej og sti" - skal vedlægge beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen / vejlauget om projektet. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning
  • I skal som ansøgere selv afholde alle udgifter til at opsætte (og eventuelt fjerne) affaldsbeholderen.

  Læs mere om krav til nedgravede beholdere, dimensionering og vilkår vedrørende drift på Affald & Genbrugs sider om de nye affaldsordninger.

  Ansøgningen sendes i en samlet mail til byggesag@albertslund.dk