Gå til hovedindhold

Vejbump

Ønsker du at lave vejbump eller andet der kan dæmpe hastigheden og øge trafiksikkerheden?

Indhold

  Grundejerforeninger, vejlaug og borgere på private fællesveje kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at lave fartdæmpere. Det kan for eksempel være vejbump eller indsnævringer, som kan medvirke til nedsat hastighed og bedre trafiksikkerhed.

  Jeres ansøgning skal indeholde

  • Oversigtskort med præcis placering af bump og færdselstavler 
  • Type af bump
  • Type og størrelse af færdselstavler ved eventuel skiltning
  • Beskrivelse og baggrund for projektet
  • Private fællesveje - se vejstatus under "Vej og sti" - skal vedlægge beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen / vejlauget om trafiksanering af vejen. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning.

  I skal som ansøgere selv afholde alle udgifter til fartdæmpningen, herunder projektering, indkøb og udførelse af arbejdet.

  Ansøgningen sendes i en samlet mail til Vej & Park

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk