Gå til hovedindhold

Parkering for biler og lastbiler

Sådan må du parkere eller standse på offentlige veje og private fællesveje i Albertslund Kommune.

Indhold

  Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse om parkering i Albertslund Kommune i kraft. Den indeholder regler om parkering på fortovet samt parkering af større køretøjer i kommunen.

  Bekendtgørelse om standsning og parkering i Albertslund Kommune

  Parkering på fortovet

  Bekendtgørelsen tillader køretøjer, som vejer mindre end 3.500 kilo, at standse eller parkere med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet. Parkeringen må dog ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, hvor eksempelvis handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere.

  Parkering af tunge køretøjer

  Køretøjer som vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres i Naverland, Farverland og Rørvang.

  Parkeringsbegrænsningen gælder for:

  • Lastbiler, busser og autocampere
  • Trailere og campingvogne
  • Traktorer og motorredskaber

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk