Gå til hovedindhold

Elbiler

Her kan du læse mere om Albertslund Kommunes arbejde med at understøtte etablering af ladestandere til elbiler

Indhold

  Ladestandere i Albertslund Kommune i dag

  Du kan finde de eksisterende offentlige ladestandere i Albertslund Kommune ved at klikke ind på kommunens GIS-kort. Her vælger du laget "Trafik" og derefter "Ladestandere". Ladestanderlaget er senest opdateret i januar 2022.

  Ladestandere i boligområder

  Vi får et stigende antal henvendelser fra borgere, der ønsker at opsætte ladestandere. Herunder kan du se, hvordan vi håndterer de forskellige typer henvendelser.

  Hvis du bor på en privat fælles vej, skal du snakke med din grundejerforening eller boligforening, og her skal I beslutte, om I ønsker at etablere ladestandere. I skal også blive enige om forhold som antal ladestandere, ladeoperatør, skiltning mm. I skal indsende et konkret projekt, og kommunen vil derefter vurdere de trafikale forhold for jeres projekt.

  Hvis du bor i en boligforening med privat parkeringsplads, kan din boligforening beslutte, at der skal opsættes ladestandere på parkeringspladsen.

  Hvis du bor ud til en offentlig vej, er kommunen afhængig af, at en ladeoperatør vil opsætte ladestandere på lokaliteten. I eksisterende lovgivning må kommunerne ikke medfinansiere ladeinfrastruktur på offentlig vej. I Albertslund Kommune er der indgået aftale med operatørerne E-on og Sperto, og vi arbejder løbende på at få flere ladeoperatører til kommunen.

  Hvis du har brug for at vide, hvilken type vej du bor på, kan finde din vejstatus ved at klikke ind på kommunens GIS-kort. Her vælger du laget "Trafik" og derefter "Vejstatus".

  Vejledning til boligforeninger

  Vi er pt. i gang med at udforme en vejledning til boligforeninger. Denne vejledning tager udgangspunkt i Elbilforeningens "Vejledning til boligforeninger" fra 1. april 2020. Du kan finde Elbilforeningens vejledningen her.

  Plan for ladestandere under udarbejdelse

  Vi er pt. i gang med at udarbejde en plan for ladestandere i Albertslund Kommune.

  Planen kommer til at beskrive den forventede udvikling i antallet af elbiler samt forventningen til antallet af ladestandere for at behovet dækkes. Der beskrives også de juridiske rammer og den nuværende lovgivning i forhold til, hvad en kommune må og ikke må. Herunder bliver der afsnit om erhvervsliv, boligforeninger og nabokommuner.

  Eksempler på planer for ladestandere i andre kommuner kan ses på elbilviden.dk. Det er en hjemmeside Region Hovedstaden er projektejer og initiativtager til.

   

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk