Gå til hovedindhold

Lån af kommunale arealer

Hvis du ønsker at afholde et offentligt arrangement på et kommunalt areal, skal du søge om en midlertidig brugstilladelse.

Indhold

  Albertslund Kommune udlåner hvert år kommunale arealer til mange forskellige offentligt tilgængelige arrangementer inden for eksempelvis motion, musik, underholdning, markeder med videre.

  Ansøg om midlertidig brugstilladelse

  Send din ansøgning til Vej & Park

  Du skal opgive følgende oplysninger

  • Navn på ansøger(e)
  • Dato og tidsrum
  • Kommunalt areal der ansøges om udlån til (send gerne et kort eller lignende med)
  • Rute (hvis der er en)
  • Lidt om arrangementet og dets formål (motion, musik m.m.)
  • Antal deltagere
  • Kontaktperson på arrangementet (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail)
  • Hvis du ønsker at opstille telte, scener, tribuner eller andre transportable konstruktioner, skal disse være certificeret eller have byggetilladelse inden opstilling.

  Der kan kun ansøges om lån af arealer til indeværende år.

  Generelle betingelser

  • Låneren er ansvarlig for alle udgifter 
  • Låneren er ansvarlig for at el, vand og renovation er etableret og afregnet med leverandørerne
  • Låneren er ansvarlig forat sanitære faciliteter findes på pladsen i nødvendigt omfang
  • Affald skal fjernes umiddelbart efter at arrangementet er afsluttet
  • Låneren skal ersatte skader forvoldt på arealerne under arrangementet 
  • Andre besøgende skal kunne færdes uhindret og uforstyrret i området
  • Bilkørsel er forbudt uden nærmere aftale med kommunens Materialegård

  Undtagelser

  De generelle betingelser gælder ikke for Sankt Hans bål og for boldbanerne i Kongsholmparken.

  Kontakt Albertslund Idrætsanlæg vedrørende lån af boldbanerne i Kongsholmparken.