Gå til hovedindhold

Vand og spildevand

HOFOR står for drift og vedligeholdelse af kloakledningerne, samt for måling af drikkevandskvalitet og for opkrævning af vandforbrug.

Indhold

  Akutte driftsforstyrrelser

  Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser, f.eks. brud på en vandledning eller forstoppelser i kloakken skal du i åbningstiden ringe til HOFORs hovedomstilling på telefon 33 95 33 95.

  Oplever du akutte driftsforstyrrelser udenfor åbningstiden, skal du kontakte HOFORs vagtstation på telefon 38 88 24 24. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt. 

  Du kan finde information om planlagte lukninger, gravearbejde og evt. driftsforstyrrelser på HOFORs hjemmeside.

  Information om HOFOR

  På HOFORs hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål, få hjælp til hvordan du læser din regning, benytte HOFORs tastselv service, og få flere informationer om HOFOR og selskabets ydelser.

  Har du spørgsmål vedrørende vand og spildevand, kan du kontakte HOFORs kundeservice på telefon 33 95 23 01 eller på kundeservice@hofor.dk.

  Åbningstid:
  Mandag-torsdag, kl. 09.00 til 16.00
  Fredag, kl. 09.00-15.00

  Regninger fra HOFOR

  HOFOR opkræver vand og spildevand med to årlige rater. Pris og betingelser godkendes af Albertslund Kommune.  Læs om leveringsbestemmelser og priser på HOFORs hjemmeside

  Drikkevand

  Albertslund Kommune ønsker rent og rigeligt drikkevand, og arbejder derfor for at minimere vandspild - både hos forbrugerne og i ledningsnettet.

  Spildevand

  Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem. HOFOR står for drift og vedligeholdelsen.