Gå til hovedindhold

Ledningsoplysninger og gravetilladelser

Du skal søge ledningsoplysninger inden du søger en gravetilladelse hos Albertslund Kommune.

Indhold

  Inden du søger gravetilladelse (for virksomheder)

  Alle der graver/ønsker oplysninger med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej skal forespørge i LER (ledningsejerregistret) inden arbejdet påbegyndes.

  Søg ledningsoplysninger i LER

  Der kræves medarbejder signatur for at slå op i LER.

  Gravetilladelse

  Opgravning eller underføring af kabler og lignende må ikke udføres uden vejmyndighedens tilladelse. Du skal derfor ansøge om en gravetilladelse, og du må ikke gå i gang med dit arbejde, før du har en godkendt gravetilladelse fra Albertslund Kommune.

  Du skal følge Bygge- og Transportministeriets "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje" fra oktober 2016 samt Vejdirektoratets "Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.v." fra september 2017.

  Graveansøgning foregår elektronisk, og skal indsendes senest 10 arbejdsdage før gravning eller underføring forventes at skulle ske.

  Ansøgning sker elektronisk og skal indeholde oplysninger om:

  1) Placering af ledning og ledningstype
  2) Tidsplan for arbejdet
  3) Afmærkningsplaner
  4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
  5) Oplysning om ledningsejeren og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og e-mailadresser, herunder også kontakt udenfor normal arbejdstid
  6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og e-mailadresser, herunder også kontakt udenfor normal arbejdstid
  7) Der er søgt koordinering og hvordan det er sket

  Ansøgning sker via virk.dk og kræver Nem-ID.

  Ansøg om gravetilladelse

  Tilsyn ved større gravearbejder
  Vi vil som oftest foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes samt et tilsyn efter gravearbejdet er afsluttet. Du skal altid have en kopi af gravetilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn.

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Vej og Park på vejogpark@albertslund.dk

  For private

  Gravearbejde på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten. Ønsker du som borger oplysninger om dine ledninger inde på egen grund, kan du kontakte Albertslund Forsyning for tegning over disse.

  Kontakt Albertslund Forsyning på info@albforsyning.dk eller pr. brev til:

  Albertslund Forsyning "Ledningsoplysning"
  Vognporten 9 
  2620 Albertslund