Gå til hovedindhold

Helhedsplan for Herstedvestervej

- målet er bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed, busdrift og mindre støj.

Indhold

    For at øge trafiksikkerheden etableres signalregulering i krydset Egelundsvej Syd/Herstedvestervej, de mange krydsninger mellem Herstedvestervejs sideveje og de dobbeltrettede cykelstier bliver strammet op og der laves trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Egelundsvej Nord/Herstedvestervej.

    Fremkommeligheden i krydset Roskildevej/Vridsløsevej forbedres gennem justeringer af signalanlægget, ligesom planen imødekommer et ønske om busdrift til boligkvartererne langs Herstedvestervej, gennem etablering af tre sæt nye busstoppesteder.

    Mængden af støj fra Herstedvestervej skal dæmpes ved at sænke hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km/t., ændre vejen så den bliver smallere og får et mere svinget forløb ved hjælp af grønne sideheller samt udlægge et nyt støjreducerende slidlag.

    Anlægsarbejderne er nu gået i gang og forventes afsluttet med udgangen af november.

    Læs mere og se flere detaljer i den samlede "Helhedsplan for Herstedvestervej”