Gå til hovedindhold

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen er et vigtigt instrument til beskyttelse af grundvandet. I indsatsplanen beskriver vi de handlinger, som Albertslund Kommune, vandforsyningerne og andre parter vil udføre for at kvaliteten af vores grundvand forbliver god.

Indhold

  Planen er udarbejdet i samarbejde med kommunens grundvandsråd og godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Den endelige version af planen blev udgivet i april 2019.

  Læs mere om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Indsatserne i planen sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen og handler overordnet om :

  • Indsatser overfor den eksisterende forurening
  • Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner
  • Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand
  • Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer, og brønde i dårlig stand
  • Indsats overfor pesticider
  • Indsatser for at mindske belastningen af klorid fra vejsaltning samt minimering af belastning forbundet med vedligehold af grønne arealer