Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2022 - 2034

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for den fysiske udvikling i Albertslund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen er bindende for kommunalbestyrelsen, som skal arbejde for planens gennemførelse.

Indhold

  En kommuneplan består overordnet af:

  • Hovedstrukturen, som beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse.
  • Redegørelse for eksisterende og fremtidige arealanvendelse samt sammenhæng med lovgivning og andre planer.
  • Retningslinjer, som fastlægger hvilke hensyn, der skal tages i bestemte områder, og hvordan kommunalbestyrelsen skal administrere ansøgninger om tilladelse eller dispensation efter anden lovgivningen.
  • Rammer for lokalplanlægning, som fastsætter det overordnede indhold af fremtidige lokalplaner.

  Kommuneplan 2022 - 2034

   

  Kommuneplantillæg

  Der kan ikke dispenseret fra en kommuneplan, men kommunalbestyrelsen kan vedtage tillæg til kommuneplanen, hvor en ramme eller retningslinje ændres.

  Der er vedtaget følgende tillæg til Kommuneplan 2022 - 2034:

   

  Hvad gælder for mig? 

  Søg på adresse

  Indtast din adresse i søgefeltet i øverst højre hjørne af kortet og tryk enter, for at se hvad der gælder på din adresse.

  Brug kortet

  Du kan også klikke på kortet og se hvad der gælder for det område.

  Tænd og sluk kortlag

  Hvis du trykker på den knappen med de tre streger øverst i venstre hjørne af kortet, kan du tænde de enkelte kortlag.