Gå til hovedindhold

Støj, lugt og røg

Hvis du bliver generet af støj, lugt eller røg fra virksomheder eller naboer, kan Albertslund Kommune måske gribe ind.

Indhold

  Kommunen kan gribe ind, hvis vi vurderer, at genen er væsentlig, f.eks. hvis en virksomhed støjer meget om natten og udsender kraftig lugt eller hvis din nabo ikke brænder tørt ubehandlet træ af i sin brændeovn.

  Det er afgørende, om genen ligger ud over det du almindeligvis må acceptere, i det område du bor i. Eksempelvis kan du ikke klage over støj fra en legeplads, og ej heller legende børn i daginstitutioner, skoler og lignende aktiviteter, som foregår i dagtimerne i hverdagene.

  Kommunen behandler sager om bl.a.:

  • Støj og lugt fra virksomheder
  • Støj ved levering af varer til virksomheder og forretninger
  • Støjgener fra sportsanlæg og organiseret sportsaktiviteter
  • Støjgener fra ventilationsanlæg
  • Støj, støv og vibrationer fra midlertidige byggearbejder
  • Lugt og røggener fra brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold, f.eks. høns

  For virksomheder er det regler for hvor meget de må støje til omgivelserne, afhængig af om virksomheden er placeret i et erhvervsområde eller op af et boligområde, og om der forekommer støj fra aktiviteter om natten.

  Vi behandler ikke sager, hvor din nabo bruger motoriserede maskiner f.eks. hækklippere, græsslåmaskiner eller motorsave. Det er grundejerforeningens vedtægter, der gælder for disse aktiviteter.

  Vi behandler heller ikke sager om klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her henviser vi til:

  Københavns Vestegns Politi
  Birkelundsvej 2
  2620 Albertslund
  Tlf. 43 86 14 48