Gå til hovedindhold

Rottebekæmpelse

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal det hurtigst muligt anmeldes til kommunen.

Indhold

  Du kan herunder anmelde rotter direkte i vores rottesystem.

  Anmeld rotter

  Når vi modtager en anmeldelse kommer vores rottebekæmper ud og ser på sagen. Vurderer han, at der er tale om rotter, iværksættes den form for bekæmpelse der vil være mest effektiv til det pågældende problem.

  Vi modtager mange anmeldelser og kan være nød til at prioritere i dem. F.eks. vil en rotte indendørs altid blive behandlet før én i et cykelskur. Ved rotter indendørs bestræber vi os altid på at rykke ud indenfor 24 timer og selvfølgelig helst samme dag. Ved rotter udendørs er målet at påbegynde sagen indenfor 3 dage.

  Rotter efterlader sig karakteristiske kendetegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, skal du straks anmelde det til os.

  Lugt

  Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

  Ekskrementer

  Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

  Huller

  Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. 

  Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

  Lyde

  Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem eller hvad der er på færde.

  - at sikre at rotten ikke finder din ejendom attraktiv, er den bedste form for rottebekæmpelse!

  Et rottetilhold opstår aldrig uden at der enten er redemuligheder eller tilgængeligt føde. Det er derfor en god ide at se på sin ejendom med rotteøjne.

  En rotte kan komme ind af en sprække på ca. 20 mm og kan gnave igennem alt der er blødere end marmor. Det kan derfor være svært at holde dem ude. Der er dog nogle ting man kan gøre:

  Føde

  Selvom rotter kan bevæge sig langt i jagten på føde, så er det vigtigt at sørge for at de ikke kan findes noget spiseligt i og omkring ens bolig - også selvom man ikke mener at have rotter hos sig selv. Der er jo ingen grund til at fodre naboens rotter.

  • Sørg for at fuglefodring sker på en forsvarlig måde og opbevar foderet i lukkede tønder
  • Saml tabt affald op og tjek jævnligt dit skraldestativ for sprækker og åbninger
  • Smid ikke kød, æg og brødrester i kompostbunken og anvend helst en lukket kompostbeholder

  Afløb

  Langt de fleste af vores rotter kommer fra kloakkerne. Det er derfor vigtigt begrænse deres muligheder for at trænge ind i vores boliger fra afløbene.

  • Få altid udført afløbsarbejde af en autoriseret kloakmester
  • Gulvriste skal være af metal og være skruet fast
  • Der skal være gnavesikker ventil på faldstammeudluftningen
  • Sørg for at afløb er afproppet under byggeri eller hvis de ikke længere bruges

  Hønsehold

  En rotte kan lugte en hønsegård på lang afstand og vil helt naturligt undersøge den i jagten på mad. Det er derfor vigtigt at sørge for at rotterne ikke kan trænge ind i hønsegården.

  • Brug ikke almindeligt hønsenet, men volierenet med masker mindre end 20 mm
  • Grav volierenettet 60 cm ned så rotterne ikke kan grave sig ind i hønsegården
  • Sørg for at lågen ikke "gaber", så rotterne ikke kan komme ind enten under eller ved siden af lågen
  • Opbevar hønsefoder i en lukket spand eller tønde

  I handlingsplanen er opstillet mål for rottebekæmpelsen med det formål at nedbringe antallet af rotteanmeldelser.

  Læs mere om de enkelte mål i Rottehandlingsplanen 

  Rottehandlingsplanen er udarbejdet efter krav opstillet i rottebekendtgørelsen.

  Film om forebyggelse og sikring mod rotter

  Rottebekæmpelse er en kommunal opgave der skal udføres af professionelle. Der er dog flere ting man selv kan gøre for at forebygge at rotter etablerer sig omkring ens bolig. 

  Vi har fået udarbejdet 7 små film som giver gode råd til forebyggelse. 

  Introfilm

  Føde, gemmesteder og redepladser er vigtige at fokusere på, hvis man vil undgå rotter. 

   

  Fuglefodring


  Rotter elsker korn OG vores vaner med at fodre fugle i haven. Fodrer du fugle, så gør det varsomt og udlæg ikke mere foder end fuglene spiser. 

   

  Hønsehold


  For en strejfende rotte vil en hønsegård altid være interessant og det er derfor vigtigt at man sikrer hønsegården mod rotter. 

   

  Kompost og affald


  Hvis du komposterer skal du sikre at kompostbeholderen er sikret mod rotter. Det samme gælder affaldsbeholdere, som skal være intakte og uden mulighed for at rotterne kan komme til affaldet. Og det gælder ikke kun madaffaldet. En konservesdåse eller en plastikpose med lidt madrester i kan også tiltrække rotter. 


  Skjulesteder og redemuligheder


  Brændestabler, byggematerialer og andre ting man har stående eller opmagasineret kan give rotter mulighed for at skjule sig og bygge reder. Sørg for at holde din grund eller have ryddet.

   

  Hold øje med kloakken


  Rotter kommer i mange tilfælde fra kloakkerne, så det er en god ide at holde øje med tegn på brud på kloakledningen.

   

  Hvem er det der pusler på loftet?


  Et tegn på rotter kan være ekskrementer. Men hvilke dyr, laver hvilke ekskrementer...