Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Albertslund Kommune.

Indhold

  Ejendomsskatten for 2023.

  Der udsendes kun én original skattebillet - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Opkrævninger sendes efterfølgende.

  Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

  Ejendomsskattebilletten

  Indeholder ejendomsskat og rottebekæmpelse.

  Du modtager to opkrævninger:

  Første rate

  Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. februar 2023 med sidste rettidig indbetaling den 3. februar 2023.

  Anden rate

  Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. august 2023 med sidste rettidig indbetaling den 3. august 2023.

  Opkrævningerne kan indeholde ej tidligere betalt renter, gebyrer og retsafgifter. Tidligere stod disse omkostninger også på ejendomsskattebilletterne.

  Indefrysningsordning for grundskyld

  Fra 2018 er der indført en ordning, hvor alle ejendomsejere har fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden, som udgør over 200 kr. pr. ejer. Dermed skal man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.
  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer kan fravælge indefrysningen. Det er blevet muligt at gøre på borger.dk fra den 1. maj 2021.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.
  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen

  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Du skal dog betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Som ejer vil du årligt få en opgørelse, der viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt. Denne årsopgørelse udsendes i januar måned.
  Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev der indført en midlertidig indefrysningsordning, som er forlænget til og med 2023, jf. lov nr. 1061 af 30. juni 2020. Indefrysningsordningen gælder således for 2018- 2023.

  Lån til betaling af ejendomsskat

  Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. februar er ansøgningsfristen senest den 1. december.

  Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. august er ansøgningsfristen senest den 1. juli. 

  Nye ejendomsvurderinger

  Vurderingsstyrelsen udsender løbende nye ejendomsvurderinger. Disse vurderinger vil for nogle ejendomme betyde en ny beregning af ejendomsskatten for 2021 og 2022.

  Ejendomme med ny beregning af ejendomsskat får tilsendt nye ejendomsskattebilletter for henholdsvis 2021 og 2022, hvor opkrævningsbeløbet ændres.

  De kan desværre ikke sige præcist hvornår din nye vurdering kommer, da vurderingerne bliver sendt ud i etaper, og omfatter hele landet.

  Hvis du ikke har fået brev fra Vurderingsstyrelsen og en ny ejendomsskattebillet, har du ikke fået ny vurdering endnu.

  Vurderingsstyrelsen oplyser, at de starter med enfamiliehuse, og herefter vurderer de andre forskellige typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder. Derefter erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger. På Vurderingsportalen får du viden og svar på spørgsmål om de nye vurderinger www.vurderingsportalen.dk

  Har du tjekket din BBR-meddelelse og opdaget fejl i oplysningerne, kan du rette dem på Ret BBR www.bbr.dk/ret 

  Hvis du har spørgsmål til det vurderingsfaglige kan vi henvise til vurderingsstyrelsen på telefon 72221626.

  Ejendomsvurdering og boligskatter

  Hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension/efterløn - kan du låne til betaling af din grundskyld. Grundskyld kaldes også ejendomsskat. 

  Pensionistlån er et lån med renter. Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen. Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i din ejendom.

  Hvis du ejer ejendommen sammen med andre, skal de give samtykke til, at skatteforvaltningen opretter et lån med sikkerhed i jeres fælles ejendom. Hvis du bor i ejendommen sammen med en ægtefælle, skal din ægtefælle give samtykke til pensionistlånet – uanset om I ejer ejendommen sammen.

  Hvis du får et pensionistlån, skal det først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

  Sådan låner du

  I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

  Du kan også ringe til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16, hvis du vil have hjælp til at ansøge om et pensionistlån.

  Har du allerede et lån?

  Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

  Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

  Gamle lån bliver hos kommunen

  Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

  De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

  Som boligejer kan du hvert år låne til betaling af eventuelle stigninger i dine boligskatter. Lånet skal først betales tilbage, når du sælger din bolig.

  Ordningen flytter fra kommunen til staten
  Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. 1. januar 2024 flyttede den til Skatteforvaltningen.
  Du er automatisk tilmeldt, hvis du havde indefrysning hos kommunen

  Hvis du frem til 2024 har indefrosset stigninger i din grundskyld hos kommunen, er låneordningen automatisk fortsat i staten. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024

  Gamle lån bliver i kommunen

  Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

  Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

  Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

  Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

  På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

  • Foreløbig 2022-vurdering
   Du kan ikke klage over din foreløbige 2022-vurdering. Men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering ved køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering. 
   Når du får den endelige 2022-vurdering kan du klage over den. Du får også mulighed for at tjekke de data, som den bygger på. Hvis der er fejl, kan du give os besked.
  • Ejendomsvurdering for 2020
   Du kan klage over 2020-vurderingen, når du får besked fra os om, at din klageadgang er åben. Herefter har du 90 dage til at sende din klage.
  • Historiske vurderinger 2013-19
   Du kan klage over historiske vurderinger for de år i 2013-19, hvor du ejede ejendommen eller betalte boligskat af den. Du kan først klage over en historisk vurdering, når du får besked fra os.
  23.05.2024 13.28

  Skrevet af Vurderingsstyrelsen