Gå til hovedindhold

Hvad er en miljøstation?

En miljøstation er en lokal genbrugsstation.

Indhold

  I Albertslund har mange boligområder deres egen lokale miljøstation. 

  En miljøstation rummer plads og beholdere til følgende typer affald:

  • papir
  • pap og karton
  • glasemballage
  • småt jern og metal, metalemballage
  • plastfolie, emballageplastflasker og –dunke
  • farligt affald
  • bærbare batterier og akkumulatorer
  • haveaffald
  • træmøbler uden fjedre og andet træ, fx brædder
  • stort forbrændingsegnet, ikke genanvendeligt affald, fx gulvtæpper > 1 x 1 x 0,5 m
  • småt forbrændingsegnet, ikke genanvendeligt affald < 1 x 1 x 0,5 m
  • fjedermøbler, herunder box-og springmadrasser
  • keramik, porcelæn og stentøj

  I forbindelse med miljøstationen kan man indrette et sted med ting til direkte genbrug (tøj, møbler, service, bøger, spil, legetøj etc.)

  Man kan også indrette plads og beholdere til genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald, imprægneret træ, elektronikaffald og hårde hvidevarer. Miljøstationen kan efter aftale med kommunen etablere yderligere sortering, hvis den jævnligt modtager andre affaldstyper.

  Miljøstationens åbningstid varierer fra boligområde til boligområde. Kontakt din grundejerforening eller dit ejendomskontor for nærmere oplysninger om din lokale miljøstation. 

  Du kan læse mere om de regler der gælder for miljøstationer i Albertslund i kommunens regulativ for husholdningsaffald