Gå til hovedindhold

Regulativ for husholdningsaffald

Fra juli 2021 skal alle husstande i Danmark sortere husholdningsaffaldet i 10 fraktioner. Albertslund Kommune har derfor fået vedtaget et nyt Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 2021.

Indhold

  Regulativet beskriver hvordan du, som borger i Albertslund, skal sortere de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar i affaldshåndteringen. Herunder finder du et link til det nuværende regulativ.

  Nyt affaldsregulativ blev vedtaget december 2021, og trådte i kraft d. 1. januar 2022.

  Læs Albertslunds Kommunes regulativ for husholdningsaffald

  Nyt for Albertslund er at kartoner til mad- og drikkevarer nu skal indsamles sammen med plastemballage. Herudover skal affaldssække udfases af hensyn til skraldemændene. Det betyder at de boligområder der i dag har sækkestativer, skal have dem erstattet med affaldsbeholdere.


  Overgangsbestemmelse
  Regulativ for husholdningsaffald af 01-02-2016 finder fortsat anvendelse, indtil de nye ordninger efter
  bestemmelserne i det nye regulativs §3 og §§ 10-19 er etableret i det pågældende område.

  Læs Regulativ for husholdningsaffald af 01-02-2016 her