Gå til hovedindhold

Pas til børn

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre skrive under på ansøgningen, når barnet er under 18 år. Ansøgningen kan underskrives digitalt eller I kan printe en pasansøgning ud og skrive den under hjemmefra. Så behøver begge forældre ikke at møde op. Husk at barnet altid skal med.

Indhold

  Bestil tid til pas

  Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, skal I begge skrive under med NemID. Eller I kan printe en pasansøgning ud og skrive den under hjemmefra.

  Du eller barnets anden forælder, sammen med barnet, skal møde op til tidsbestillingen i Borgerservice på Biblioteket.

  Når du/I og barnet møder op på Albertslund Hovedbibliotek skal I medbringe:

  • I skal tage barnets gamle pas med også selvom det er udløbet. Har dit barn ikke haft pas før, skal I medbringe andet legitimation (dåbs-/personattest og sundhedskort/sundhedskort-app). Du skal også selv have legitimation med.
  • Et vellignende fotografi, hvor ansigtet er taget forfra. Det skal være 35 mm (bredde) x 45 mm (højde).  Begge øjne skal være synlige. Man må ikke bære hovedbeklædning. Baggrunden skal være ensfarvet. Se krav til pasfoto på Politiets hjemmeside
  • Du kan også få taget et foto på biblioteket. Det koster 140. kr. (man skal være minimum 5 år for at få taget et billede)
  • Sundhedskort eller anden legitimation. Det skal være udstedt af en offentlig myndighed. Personnummeret skal være tydeligt anført. (Det er kun nødvendigt, hvis personnummeret ikke fremgår af det sidst udstedte pas, dåbs-, navne- eller fødselsattest)
  • Dokumentation for navneændringer.
  •  Som ny dansk statsborger skal du medbringe statsborgerretsbevis, opholdstilladelse og evt. fremmedpas. 

  Det tager 2-3 uger, før dit barn modtager sit nye pas.

  01.10.2021 10:46

  Ansøg om eller forny dansk pas

  Priserne på pas (2021) inklusive gebyr for optagelse af fingeraftryk er:

  • Børn 0-11 år: 150 kr.
  • Børn 12-17 år: 178 kr.
  • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 890 kr.
  • Personer i folkepensionsalderen: 378 kr.

  Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni.

  Vær opmærksom på, at i tilfælde hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2021) for udstedelse af pas. Læs mere her på siden under "Hvis du mister dit pas".

  • Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år
  • Pas til børn og unge mellem 2-18 år er gyldige i 5 år
  • Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år

  Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt.

  Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke

  Hvis dit barn under 18 år skal have et pas, skal den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas, give samtykke, før passet udstedes. Begge forældre skal give samtykke, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden. Du giver samtykke ved at underskrive ansøgningen. 

  Vær opmærksom på, at du sender pasansøgningen/samtykkeerklæringen til den kommune, hvis borgerservice du møder op i. Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede.

  Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

  Unavngivne børn

  Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.

  Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.

  Danske børn født i udlandet skal have dansk pas

  Hvis du er dansker og er blevet forældre mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas på lige fod med alle andre, for at rejse – uanset hvor der rejses til. Søg om dansk pas på den danske repræsentation/ambassade i landet på samme måde som der søges om pas i Danmark hos borgerservice.

  Hvis dit barn rejser uden dig

  Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

  Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne for børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

  Der skal fingeraftryk i alle nye pas, undtagen i pas til børn under 12 år. Det koster 28 kr. (2021) at få optaget digitale fingeraftryk til dit pas.

  Dit gamle pas er stadig gyldigt

  Gamle pas uden fingeraftryk vil fortsat være gyldige i hele passets løbetid.

  Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du vil herefter ved henvendelse til kommunen kunne ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

  I tilfælde hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2021) for udstedelse af pas til:

  • Børn 0-11 år: 300 kr.
  • Børn 12-17 år: 356 kr.
  • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.780 kr.
  • Personer i folkepensionsalderen: 756 kr.

  Når du ansøger om nyt pas, skal du medbringe:

  • original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation
  • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation. 
  • vellignende foto, som lever op til billedkravene.

  Såfremt du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis e.l.

  Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

  Skrevet af Rigspolitiet