Gå til hovedindhold

Fritagelse for Digital Post

Hvis du ikke har mulighed for at modtage posten fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget og modtage posten som almindelig papirpost.

Indhold

  08.03.2022 17.47

  Fritagelse fra Digital Post

  Hvis du ikke har mulighed for at modtage posten fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget og modtage posten som almindelig papirpost.

  En fritagelse fra Digital Post er tidsubegrænset for borgere. Det betyder at fritagelsen ikke udløber, og at du til enhver tid kan tilmelde dig Digital Post igen. 

  Når du bliver fritaget, kan du få eftersendt eventuelt uåbnet digital post, som du har haft modtaget i din digitale postkasse inden for de seneste seks måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse. 

  Fritagelsen omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder, beskeder om SU og post fra private virksomheder

  Fritagelse fra Digital Post omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder og post i forbindelse med ansøgning om SU.

  Fritagelsen gælder heller ikke digital post, som du modtager fra private virksomheder, fx din bank eller dit forsikringsselskab. Hvis du ikke ønsker at modtage digital post fra en privat virksomhed, skal du kontakte e-Boks A/S og/eller den private virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

  Udlandsdansker

  Danskere med bopæl i udlandet, som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Hvis du rejser til Danmark og igen registreres med bopæl i landet, vil du automatisk blive tilmeldt Digital Post. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du aktivt søge om det.

  Du kan hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

  Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

  Fritagelseskriterier

  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  1. ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  2. har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  3. er registreret som udrejst af Danmark
  4. er blevet hjemløs
  5. har sproglige vanskeligheder
  6. har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID/MitID.

  For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

  Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

  Hvis du ikke selv kan møde op på hos kommunen

  Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

  Selvom du er blevet fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

  Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

  1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
  2. Klik på ’Tilmeld afsendere’ i menuen.
  3. Du vil nu få vist en oversigt over afsendere af Digital Post. Under kategorien ’Offentlige myndigheder’ vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
  4. Klik her på ’Ophæv’ for at annullere din fritagelse.
  5. Du er nu tilmeldt Digital Post. Husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
  Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen