Genbrugsstationen

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


CORONA-tiltag

Husk at holde afstand, nys og host i ærmet og sprit dine hænder af før og efter besøg på genbrugsstationen.

Max 2 personer af gangen i Byt et bræt og Møbelrummet, hvor der fra 9. december 2020 er krav om at besøgende bruger mundbind. 

Drivhusets åbningstider afpasses løbende med Coronasituationen, klik på link til Drivhuset herunder.

______________________________________________________________

 

Du finder Albertslund Genbrugsstation på Holsbjergvej 44, 2620 Albertslund. Genbrugsstationen har tlf.: 2347 8890.

Genbrugsstationen har normalt åbent alle ugens 7 dage fra klokken 10-17, med undtagelse af den 24.-26. december, 31. december og 1. januar. 

Du kan også benytte en af de andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Du kan se adresser og åbningstider for de enkelte genbrugsstationer på Vestforbrændings hjemmeside.

På Genbrugsstationen kan du besøge bytteafdelingen i Drivhuset. Klik på linket herunder og læs mere om Drivhuset og se Drivhusets åbningstider

Drivhuset

Herunder står nogle få, men vigtige retningslinjer du skal følge, når du benytter Genbrugsstationen. Læs mere i Ordensreglement for Genbrugsstationen. Du kan også læse mere om Drivhuset og Skoletjenesten, nederst på siden.

Det er nu muligt for borgerne i Albertslund at hente kompost på genbrugsstationen. 

Vi fortsætter forårets kompostkampagne, men i lidt mindre målestok. Der leveres et læs kompost til genbrugsstationen hver måned sommeren over. Komposten kan hentes i begrænsede mængder efter princippet "først til mølle" af byens borgere.

Gode råd om brug af kompost

På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere de fleste typer affald.

Bemærk at der findes særlige regler for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

Farligt affald
Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Affald der ikke kan afleveres på genbrugsstationen

  • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg. ikke medregnet eventuel trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Klare plastsække - ikke sorte
Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen. Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Sortering på pladsen
Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen

Brug af transportør
Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer dit affald.

 

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer).

Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Affaldet skal sorteres i de containere/båse der er på pladsen. 

Er du i tvivl om hvilken container dit affald skal i, så spørg bare en genbrugsvejleder. Du kan kende dem på det orange arbejdstøj.

 

 

 

Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Hvis du skifter eternitplader på din ejendom, skal det anmeldes til kommunen, hvis du skal af med mere end 10 af de gamle plader.

Du kan anmelde eternitaffaldet via dette onlinelink. Eller kontakte kommunens miljøafdeling på miljo@albertslund.dk

Større mængder asbestholdige eternitplader, skal du aflevere direkte til et godkendt modtageanlæg efter anvisning fra kommunens miljøafdeling.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, modtager du inden for 14 dage en skriftlig anvisning til et godkendt modtageanlæg. Du skal medbringe anvisningen til modtageanlægget for at kunne komme af med affaldet.

Har du 10 eternitplader eller derunder, herunder knækkede plader, kan du aflevere dem på genbrugsstationen, men kun hvis de er forsvarligt plastemballeret, så der ikke kan slippe støv ud. Gør eventuelt de knækkede plader våde, inden du pakker dem ind.

Eternit skal nu pakkes ind
Eternit-affald skal fremover afleveres i en lukket plast-emballage (f.eks. plastfolie), når det skal afleveres på genbrugsstationen.

Ældre eternit kan indeholde asbest, og derfor skærper Albertslund Kommune kravene til indpakning af eternit-affaldet, for i endnu højere grad at sikre miljøet i vores omgivelser og arbejdsmiljøet for både borgere og medarbejdere, der færdes på genbrugsstationerne.

Det har hidtil været muligt at aflevere hele eternitplader uemballeret på genbrugsstationen i Albertslund Kommune. Det er slut nu.

Ved at emballere eternit-affald vil der være begrænset risiko for:
• At der spildes på udendørsområdet ved containeren
• At borgere og medarbejdere bliver udsat for asbestfibre under aflæsning
• At der er støvende materiale i containeren

Derfor skal eternit-affald fremover afleveres i en lukket plastemballage og max 10 plader på et besøg.

Asbest har op til midten af 1980'erne været brugt i isolerings materiale, til brandsikring og i tagplader.

Fibercement tagplader produceret efter 1989 er uden asbest, men det er ikke muligt at se forskel på pladerne, når først de ender på genbrugsstationen. Derfor håndteres og behandles alle tagpladerne som asbestholdige, og skal i eternit-containeren.

Hvad sker der med affaldet?
På grund af risikoen for indhold af asbest, bliver affaldet specialdeponeret på AV Miljø. Affaldet dækkes umiddelbart efter aflæsning med jord for at forhindre spredning af asbestfibre.

Har du yderligere spørgsmål til den praktisk håndtering på genbrugsstationen, så kontakt medarbejderne på pladsen.

 

 

 

 

  • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer affaldet.

Transportørens køretøj skal være under 3.500 kg (trailer ikke medregnet).

Drivhuset åbner igen 

Foreløbig med følgende begrænsede åbningstider

- Mandag, lukket
- Tirsdag til fredag, åbent fra 10–14
- Lørdag/søndag, lukket indtil videre

Følgende restriktioner skal overholdes for besøgende:

- max 5 besøgende samtidig i Drivhuset
- ved kødannelse max besøgstid på 15 minutter
- mundbind er obligatorisk
- brug håndsprit ved indgangen

Følg med her på siden. 

---------------------------------------------------------

Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus.

Her formidles til børn og voksne at affald er en del af fremtidens ressourcer. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse. Kontaktperson for besøg med skoleklasser er Keld Frandsen, tlf. 43 68 32 01.

I Drivhuset er der også en bytteafdeling, hvor borgere kan aflevere intakte og brugbare effekter til genbrug og samtidig selv gøre et genbrugsfund.

Åbningstider

Drivhuset, se øverst på siden.

Faste lukkedage:

Drivhuset har altid lukket den 24.-26. december, 31. december og 1. januar, på helligdage i øvrigt, 1. maj og Grundlovsdag. Lukkedage i forbindelse med ferie, kurser og andet fravær, vil blive annonceret på denne side og på Drivhusets facebookside.

Der er dannet en forening til støtte for Drivhuset. Det er de frivillige borgere der holder åbent i Drivhuset lørdage og søndage fra kl. 10 - 15. Har du lyst til at være frivillig i Drivhuset, så kontakt Agenda Centeret på tlf.: 43 62 20 15.

 

 

Drivhuset vil også blive brugt til kampagner og arrangementer med fokus på affald. Agenda Centeret arrangerer bl.a. workshops hvor du kan lære at lave nye produkter ud af genbrugsgenstande. Det kaldes upcycling. Der vil være opslag i Drivhuset om kommende workshop og hvordan du tilmelder dig.

 

Har du en god genbrugside - så kom ned i Drivhuset og udstil den - så andre borgere kan blive inspireret. 

BYT ET BRÆT er et lille lager på Genbrugsstationen, hvor borgere og virksomheder kan give eller hente rester af byggematerialer. Det kan være alt fra lægter, brædder, trykimprægneret træ, mursten, tegl, pvc rør, søm og skruer, rockuld, vindpap, tagpap m.v.

Det giver værdi for miljø og klima, når materialer bliver genbrugt direkte, fremfor at blive sendt til forbrænding, deponi eller genanvendelse. Det er med til at forlænge levetiden for de ressourcer, som vi har til rådighed i dag. 

Hvis du har nogle materialer du gerne vil give videre til andre, så kontakt en medarbejder på pladsen. Du er altid velkommen til at gå ind og kigge om der er noget du kan bruge.

Port Byt et Bræt med Ahmet og Birte

Partnerskab for Cirkulære Kommuner 

BYT ET BRÆT er det første ud af flere initiativer til mere genbrug på Genbrugsstationen. Initiativet er en del af projektet Partnerskab for Cirkulære kommuner, som Gate 21 er projektleder af.

Hvorfor er det så vigtigt at vi tænker cirkulær økonomi ind i vores dagligdag? Hør Christian Ibsen, direktør i CONCITO fortælle i denne lille video.

Borgerne er glade for at bytte byggematerialer 

Kommunen og Gate 21, har været ude på genbrugspladsen og hørt hvad borgerne mener om Byt et bræt. Her var alle meget positive overfor tiltaget, og fortalte om hvad de selv har afleveret, taget og bygget af de materialer de har byttet sig til. Flere fortalte om gør det selv projekter, og en om hvordan han laver møbler af genbrugstræ. Borgerne var positive, og mente alle at det var nemt, tilgængeligt og godt for miljøet, at bytte sig til byggematerialer.

 

 

Albertslund Kommune tilbyder rundvisninger for skoleklasser og børnehaver (større børn) på den lokale genbrugsstation. Her fortæller vi blandt andet om, hvad der sker med affaldet, og hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet korrekt.

Et besøg varer normalt halvanden time og kan altid tilpasses, hvis I for eksempel har et bestemt tema omkring affald, som I gerne vil have fokus på. Det er en god ide at kontakte genbrugsstationen inden besøget, hvis I har ønsker til hvad besøget skal indeholde, fx. hvilke affaldstyper som vil være relevante at snakke om for den aktuelle børnegruppe.

Pladsmedarbejderne, der står for jeres besøg, har været på kursus i formidling tilrettelagt af Vestforbrænding, som også står for udvikling af undervisningsmaterialer. I finder undervisningsmaterialerne på Vestforbrændings hjemmeside under Skole.

Hvis I ønsker at bestille en rundvisning på genbrugsstationen skal I rette henvendelse til Materialegården:

Keld Frandsen, tlf.: 4368 3201

eller

Mia Strøm, tlf.: 4368 3205