Genbrugsstationen

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Du finder Albertslund Genbrugsstation på Holsbjergvej 44, 2620 Albertslund.

Genbrugsstationen har åbent alle ugens 7 dage fra klokken 10-17, med undtagelse af den 24.-26. december, 31. december og 1. januar.

Du kan også benytte en af de andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Du kan se adresser og åbningstider for de enkelte genbrugsstationer på Vestforbrændings hjemmeside.

På Genbrugsstationen kan du besøge bytteafdelingen i Drivhuset. Klik på linket herunder og læs mere om Drivhuset og se Drivhusets åbningstider

Drivhuset

Herunder står nogle få, men vigtige retningslinjer du skal følge, når du benytter Genbrugsstationen. Læs mere i Ordensreglement for Genbrugsstationen. Du kan også læse mere om Drivhuset og Skoletjenesten.

Det er nu muligt for borgerne i Albertslund at hente kompost på genbrugsstationen. 

Vi fortsætter forårets kompostkampagne, men i lidt mindre målestok. Der leveres et læs kompost til genbrugsstationen hver måned sommeren over. Komposten kan hentes i begrænsede mængder efter princippet "først til mølle" af byens borgere.

Gode råd om brug af kompost

På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere de fleste typer affald.

Bemærk at der findes særlige regler for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

Farligt affald
Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Affald der ikke kan afleveres på genbrugsstationen

 • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
 • radioaktivt affald
 • eksplosivt affald
 • klinisk risikoaffald
 • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg. ikke medregnet eventuel trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Klare plastsække - ikke sorte
Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen. Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Sortering på pladsen
Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen

Brug af transportør
Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer dit affald.

 

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer).

Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Affaldet skal sorteres i de containere/båse der er på pladsen. 

Er du i tvivl om hvilken container dit affald skal i, så spørg bare en genbrugsvejleder. Du kan kende dem på det orange arbejdstøj.

Dette oversigtskort viser placering af de forskellige containere på genbrugsstationen. Du kan få udleveret et oversigtskort på Genbrugsstationen.

 

 

Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden, senest 14 dage før affaldet fremkommer.

Større mængder asbestholdige eternitplader, samt knækkede plader og andet støvende asbest affald, skal du aflevere direkte til et godkendt modtageanlæg efter anvisning fra kommunens miljøafdeling.

Du må kun afleveres intakte asbestholdige eternitplader uden brudflader på Genbrugsstationen og kun i mindre mængder (5-10 plader).

Kontakt kommunens miljøafdeling på 4368 6868 eller på miljo@albertslund.dk. Du kan også anmelde asbestaffaldet online.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, modtager du inden for 14 dage en skriftlig anvisning til et godkendt modtageanlæg. Du skal medbringe anvisningen til modtageanlægget for at kunne komme af med affaldet. 

 

 

 • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
 • radioaktivt affald
 • eksplosivt affald
 • klinisk risikoaffald
 • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer affaldet.

Transportørens køretøj skal være under 3.500 kg (trailer ikke medregnet).

Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus.

Her formidles til børn og voksne at affald er en del af fremtidens ressourcer. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse. Kontaktperson for besøg med skoleklasser er Keld Frandsen, tlf. 43 68 32 01.

I Drivhuset er der også en bytteafdeling, hvor borgere kan aflevere intakte og brugbare effekter til genbrug og samtidig selv gøre et genbrugsfund.

Drivhuset har åbent

 • Mandag kl. 12-16 (Bemærk ny fast åbningstid fra uge 35)
 • Tirsdag - fredag kl. 10-16
 • Lørdage kl. 10-15
 • Søndage kl. 10-15

Bemærk ændret åbningstid:

Uge 35:

 • Tirsdag og onsdag åbent fra 10 - 16
 • Torsdag åbent fra 10 - 15:30
 • Fredag den 30/8 ferielukket

Faste lukkedage:

Drivhuset har altid lukket den 24.-26. december, 31. december og 1. januar, på helligdage i øvrigt, 1. maj og Grundlovsdag. Lukkedage i forbindelse med ferie, kurser og andet fravær, vil blive annonceret på denne side, som en Nyhed på Albertslund kommunes hjemmeside (forsiden) og på Drivhusets facebookside.

Der er dannet en forening til støtte for Drivhuset. Det er de frivillige borgere der holder åbent i Drivhuset lørdage og søndage fra kl. 10 - 15. Har du lyst til at være frivillig i Drivhuset, så kontakt Helene i Agenda Centeret på tlf.: 43 62 20 15.

Drivhuset vil også blive brugt til kampagner og arrangementer med fokus på affald. Agenda Centeret arrangerer bl.a. workshops hvor du kan lære at lave nye produkter ud af genbrugsgenstande. Det kaldes upcycling. Der vil være opslag i Drivhuset om kommende workshop og hvordan du tilmelder dig.

Har du en god genbrugside - så kom ned i Drivhuset og udstil den - så andre borgere kan blive inspireret. 

BYT T BRÆT er et lille lager på Genbrugsstationen, hvor borgere og virksomheder kan give eller hente rester af byggematerialer. Det kan være alt fra lægter, brædder, trykimprægneret træ, mursten, tegl, pvc rør, søm og skruer, rockuld, vindpap, tagpap m.v.

Det giver værdi for miljø og klima, når materialer bliver genbrugt direkte, fremfor at blive sendt til forbrænding, deponi eller genanvendelse. Det er med til at forlænge levetiden for de ressourcer, som vi har til rådighed i dag. 

Hvis du har nogle materialer du gerne vil give videre til andre, så kontakt en medarbejder på pladsen. Du er altid velkommen til at gå ind og kigge om der er noget du kan bruge.

Port Byt et Bræt med Ahmet og Birte

Der bliver officiel indvielse af BYT ET BRÆT torsdag den 29. november klokken 15:30, hvor formand for Miljø- og Byudvalget Leif Pedersen klipper snoren. Genbrugsstationen byder på kaffe og kage til de første 100 besøgende i BYT ET BRÆT.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner 

BYT ET BRÆT er det første ud af flere initiativer til mere genbrug på Genbrugsstationen. Initiativet er en del af projektet Partnerskab for Cirkulære kommuner, som Gate 21 er projektleder af.

Hvorfor er det så vigtigt at vi tænker cirkulær økonomi ind i vores dagligdag? Hør Christian Ibsen, direktør i CONCITO fortælle i denne lille video.

 

Albertslund Kommune tilbyder rundvisninger for skoleklasser og børnehaver (større børn) på den lokale genbrugsstation. Her fortæller vi blandt andet om, hvad der sker med affaldet, og hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet korrekt.

Et besøg varer normalt halvanden time og kan altid tilpasses, hvis I for eksempel har et bestemt tema omkring affald, som I gerne vil have fokus på. Det er en god ide at kontakte genbrugsstationen inden besøget, hvis I har ønsker til hvad besøget skal indeholde, fx. hvilke affaldstyper som vil være relevante at snakke om for den aktuelle børnegruppe.

Pladsmedarbejderne, der står for jeres besøg, har været på kursus i formidling tilrettelagt af Vestforbrænding, som også står for udvikling af undervisningsmaterialer. I finder undervisningsmaterialerne på Vestforbrændings hjemmeside under Skole.

Hvis I ønsker at bestille en rundvisning på genbrugsstationen skal I rette henvendelse til Materialegården:

Keld Frandsen, tlf.: 4368 3201

eller

Mia Strøm, tlf.: 4368 3205