Gå til hovedindhold

Målgruppevurdering til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Albertslund Kommune laver målgruppevurdering til STU og afgør hvilke unge, der kan få en plads.

Indhold

  Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse. STU er for unge, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at de ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker. Uddannelsen indeholder praktik. Den foregår normalt på skoler og institutioner nær Albertslund. Vi tilstræber at uddannelsens start følger de øvrige uddannelsers.

  Målgruppevurdering

  Sammen med den unge og forældrene udfylder vejlederen fra Uddannelse & Job et skema, der begrunder om STU er relevant og hvilken skole eller institution, der matcher behovet. Herefter træffer kommunen den endelige afgørelse (Det er muligt at klage over afgørelsen. Se mere i bekendtgørelserne på retsinformation.dk.)

  Kontakt en STU-vejleder i Uddannelse & Job for mere information om STU og målgruppevurderingen. Læs også om STU på Uddannelsesguiden eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.

   

  Albertslund Kommune har en desuden en kvalitetsstandard for STU.