Gå til hovedindhold

Målgruppevurdering af elever til FGU-Vestegnen

Albertslund Kommune afgør hvilke unge, der kan få en plads på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Indhold

  Målgruppevurderingen til FGU er relevant for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse eller som er i gang med én, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den er et af de redskaber/skemaer, som den unges bopælskommune bruger og udfylder sammen med den unge og nogen gange også sammen med lærere eller vejledere på fx efterskoler eller højskoler.

  Målgruppevurderingen til FGU består af spørgsmål og svar, som begrunder om en ung er i målgruppen for Den forberedende grunduddannelse (FGU). Resultatet af målgruppevurderingen er kommunens afgørelse om, den unge opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse eller om, den unge vil kunne opnå personlig, social og faglig progression på FGU. Kommunen laver her en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, der bedst muligt støtter den unge at få en uddannelse eller varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  FGU vil oftest være det mest oplagte tilbud til målgruppen, men andre vil have behov for specialiserede behandlingstilbud. Det kan fx være unge med massive sociale eller psykiske udfordringer. Endnu andre vil få større gavn af et beskæftigelsestilbud eller et skoleophold på frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

  Unge i Albertslund Kommune optages på FGU-Vestegnen og kun undtagelsesvist på andre FGU-institutioner. FGU-Vestegnen ligger i henholdsvis Hvidovre, Ishøj, Brøndby og Glostrup/Albertslund (tidligere produktionsskoler). Læs mere om Den forberedende grunduddannelse på FGU-Vestegnens hjemmeside.

  Kontakt Uddannelse & Job for mere information om målgruppevurderingen.  Læs eventuelt mere i Undervisningsministeriets folder om målgruppevurdering til FGU.

  Eller kontakt din personlige vejleder for at få udarbejdet en målgruppevurdering.