Gå til hovedindhold

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse samt SFO

Her kan du læse om, hvad der kommer til at ske, når dit barn nærmer sig skolealderen.

Indhold

  Alle børn der fylder 6 år i 2024 skal starte i skole i august 2024 og i SFO (Skole Fritids Ordning) den 1. maj 2024.

  Den digitale skoleindskrivning er nu afsluttet. Har du ikke afgivet et skoleønske endnu, vil dit barn blive indskrevet på distriktsskolen.

  Forældre, der har ønsket en folkeskole i Albertslund, modtager snarest muligt brev om tildelt skole.

  Er du tilflytter til kommunen med et barn, der skal starte i kommende børnehaveklasse, skal du tage kontakt til din distriktsskole. Du kan finde din distriktsskole ved at indtaste din adresse
  på denne side.

  SFO

  Tilmelding til skolefritidsordning sker samtidig med indskrivningen til skole og du kan derfor ikke tilmeldte dit barn til SFO via borger.dk.

  Børn flyttes fra børnehave til SFO den 1. maj i året, hvor skolegangen begynder.
  Hvis dit barn ikke skal gå i SFO, vil der ikke være anden mulighed for pasningsordning.

  Se mere om SFO her

  Yderligere oplysninger

  Du kan få mere information på barnets distriktsskole.

  Afdelingen for Dagtilbud & Skole tager forbehold for ændringer i skoledistrikterne, også efter at indskrivningen er foretaget.

  Tosprogede børn, der ikke havde et alderssvarende dansk ved treårs sprogtesten, skal have foretaget en individuel dansk sprog vurdering.

  Indskrivning

  Tosprogede børn defineres i Albertslund som børn, der vokser op i hjem, hvor man taler mere end ét sprog. Hvis dit tosprogede barn er vurderet til at have et alderssvarende dansk, eller til at have behov for undervisning i supplerende dansk, skal barnet indskrives på distriktsskolen, eller en anden skole, efter den normale procedure.

  Hvis dit barn er vurderet til at skulle modtage undervisning i basisdansk, skal du også indskrive barnet via webindskrivningen. Du har mulighed for at ønske en anden skole, men dette ønske kan kun opfyldes, hvis skolen har en ledig plads i klassen.

  Basisdansk hold

  Basisdansk hold er tilknyttet en klasse. Holdundervisningen foregår enten på distriktsskolen eller på en anden skole. I januar måned får du besked om, hvilken skole dit barn skal modtage undervisning på.

  Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Dagtilbud & Skole.

  Børn begynder i børnehaveklasse det år, de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før, barnet skal begynde i skole.

  Målet med arbejdet i børnehaveklasse

  Undervisningen i børnehaveklasse skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes personlige udvikling.

  Det er målet, at børnene som en del af den personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

  Dette gør vi ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

  Legen vil stadig være en væsentlig del af børnenes tilværelse. Men de vil blive stillet overfor nye udfordringer i form af for eksempel læseforberedende sproglige aktiviteter, musik og idræt.

  Undervisningen i børnehaveklasse skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og børnehave til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og SFO.

  Undervisningen

  Undervisningen i børnehaveklasse skal give børnene viden og færdigheder på mindst 6 konkrete områder:

  • Sprog og udtryksformer
  • Naturen og naturfaglige fænomener
  • Det praktisk musiske
  • Bevægelse og motorik
  • Sociale færdigheder
  • Samvær og samarbejdsformer

  Undervisningen foregår gennem leg og aktiviteter, der støtter børnenes fortsatte faglige og sociale udvikling. Det er vigtigt, at børnene lærer at samarbejde med andre, vise hensyn og føle ansvar.

  Alle børnehaveklasser i Albertslund har beskrevet årets arbejde i børnehaveklassen i en pædagogisk årsplan, som kan fås på skolen. De arbejder med forskellige temaer f.eks. trafik, idræt, naturen, dig selv og lignende. Det fremgår af årsplanen, hvordan arbejdet med de enkelte temaer er organiseret.

  Læseforberedende aktiviteter

  Børnenes sproglige udvikling har stor betydning for deres evne til at lære at læse. Derfor arbejder vi aktivt med sproget i hele børnehaveklasseåret.

  Undervisningen indeholder forskellige sproglige aktiviteter som fortælling, oplæsning og samtaler. Gennem forskellige sproglege fokuserer man på sprogets form. Børnene lærer om sprogets opbygning i sætninger, ord, stavelser og lyde og leger med rim, rytmer og grafiske symboler, herunder tal og bogstaver. Børnene gør sig erfaringer med at meddele sig gennem tegning og skrift, både almindelige og selvopfundne tegn, bogstav- og skrift-former.

  Rådgivning

  Til alle skoler er knyttet læge, sundhedsplejerske, tandlæge, tale-/hørepædagog, psykolog, læsevejleder og kontaktlærer for tosprogede. De hjælper lærere, forældre og elever, når der er behov for det.

  Det er altid en god ide at henvende sig til skolen, hvis I som forældre ønsker hjælp til jeres barn.

  Mødetid

  Børnehaveklassernes mødetid er ca. fra kl. 8.00 til kl. ca. 14.00.

  I umiddelbar forlængelse af undervisningstiden tilbydes eleverne at gå i SFO.

  Linket sender dig videre til siden "Folkeskoler, SFO og klubber".

  Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen.

  Samarbejdet

  Samarbejdet kan foregå på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ske gennem:

  • Forældremøder om klassen eller dele af klassen
  • Skole/hjemsamtaler om det enkelte barn
  • Fællesarrangementer for børn og forældre

  Som oftest aftaler børnehaveklasselederen og forældrerepræsentanterne hvilken form, der passer bedst til klassen. På alle møder vil der være tolkning efter behov.

  Det er vigtigt, at du som forælder tager del i de forskellige arrangementer så børnene føler, at der er opbakning til deres skolegang hjemmefra.

  "Min bog" skal hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til skole ved at sætte fokus på barnets følelser og forventninger til skiftet.

  Min Bog

  Hvert barn, der skal til at starte i skole, modtager et eksemplar af "min bog" i børnehaven. I bogen skal det enkelte barn tegne, fortælle, skrive og legeskrive (kruseduller, symboler eller rigtige bogstaver i række, uden det nødvendigvis danner ord) om oplevelserne og forventningerne til skiftet fra børnehave til skole.