Gå til hovedindhold

Fra fravær til fællesskab

Albertslund Kommune ønsker at nedbringe elevfraværet. Her kan du læse mere om indsatsen.

Indhold

    En af målsætningerne i Albertslund Kommune er at få nedbragt elevfraværet i skolerne.

    Skolefravær er et stort problem, ikke kun for de børn og unge, der ikke kommer i skole, men også for deres familier og for det klassefællesskab børnene er en del af. Årsagerne til skolefravær er meget forskellige og det er ofte meget komplekse problemstillinger, der ligger bag langvarig ufrivilligt fravær. 

    Albertslund Kommune har en ambition om at tilbyde en bred vifte af indsatser, der kan være med til at reducere elevernes fravær og øge deres trivsel. Dette skal blandt andet ske gennem tæt samarbejde mellem skoler, forældre, fritidsliv, forvaltning og mange andre vigtige aktører. Der arbejdes både med at styrke generelle indsatser, der kommer alle elever til gavn og som styrker fællesskabet, og mere målrettede og individorienterede indsatser. 

    Skolerne har desuden et øget fokus på at registrere elevernes fravær korrekt og arbejder med systematisk fraværsregistrering.