Gå til hovedindhold

Frokostordning

I Albertslund Kommune er der forældrebetalt frokostordning i en daginstitution, hvis der er flertal for det i den samlede forældregruppe i den enkelte daginstitution.

Indhold

  Frokostordningen består af et sundt frokostmåltid midt på dagen inklusiv drikkevarer.

  Det er forældrenes valg - ved et simpelt flertal med én stemme pr. barn - enten at tilvælge eller fravælge den kommunale frokostordning. Hvis der er flertal for en forældrebetalt frokostordning, er daginstitutionen samlet set omfattet af den kommunale frokostordning og hermed alle børn i daginstitutionen.
  Valgene ligger i maj måned i lige år.

  Der vil herefter blive opkrævet en særlig takst for frokostordningen ud over taksten for institutionspladsen.

  Retningslinjer og takster

  Fravalg af forældrebetalt kommunal frokostordning

  Ved fravælg af frokostordningen kan forældrebestyrelsen beslutte at oprette en forældrearrangeret mad- og/eller frokostordning.
  Dette kræver ikke et flertal blandt forældrene, da det er frivilligt for forældrene, om deres barn skal deltage eller ej. Der kan kun oprettes én forældrearrangeret mad- og frokostordning pr. daginstitution. Læs mere i retningslinjerne omkring frokostordningen ovenfor.

  Ved fravalg af en eksisterende frokostordning træder dette i kraft senest 6 måneder efter, beslutningen er modtaget af Dagtilbud & Skole.