Gå til hovedindhold

Sprogindsats i dagtilbud

I Albertslund er det besluttet at indføre sprogvurderinger for alle børn i de kommende år for at støtte og måle sprogudviklingen systematisk.

Indhold

  Formål
  Vi ønsker at skabe levende og sprogudviklende børnefællesskaber for vores børn ved at integrere International Child Development Programme (ICDP) og Sprogtrappen. Samtidig vil vi understrege betydningen af deltagelsesmuligheder og styrke kommunikationen i det sproglige miljø i Byen for Børnene.

  Kommunalbestyrelsen i Albertslund har besluttet at indføre sprogvurderinger for alle børn i de kommende år for at støtte og måle sprogudviklingen systematisk.

  Vores fælles mål

  • Vi vil udforske og understøttes sprogudviklingen gennem sprogstimuleringsaktiviteter, der også fremmer deltagelsesmuligheder og børnefællesskaber.

  • Vi vægter gensidig respekt og anerkendelse, og ICDP-principper vil guide vores sprogstimuleringsindsatser.

  Styrkelse af sprog

  • Vi vil styrke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder via understøttelse og samarbejde. Dette inkluderer aktiviteter, der opmuntrer til fælles sprogudvikling og kommunikation.

  • Gennem regelmæssige sprogvurderinger vil vi evaluere børnenes sprogudvikling og tilpasse vores indsatser for at sikre kontinuerlig progression og styrke kommunikationen i vores børnefællesskaber.

  Samarbejde

  • Vi vil inddrage jer forældre i at skabe en fælles forståelse af vigtigheden i sprogudvikling og hvordan I kan støtte jeres børn derhjemme, samtidig med at vi bygger broer for bedre kommunikation mellem hjemmet og dagtilbuddet.

  • Vi kan informere og vejlede, så I aktivt kan deltage i sprogstimulerende aktiviteter med jeres børn uden for dagtilbuddet (i hjemmet) og sammen skabe en positiv kommunikationspraksis.

  Deltagelsesmuligheder og kommunikation

  • Fællesskaber: Vi vil skabe muligheder så børnene kan deltage i fællesskabende aktiviteter og udvikle kommunikationsfærdigheder.

  • Kommunikationsevner: Gennem sjove og inspirerende metoder vil vi styrke børnenes kommunikationsevner og fremme en åben og respektfuld kommunikationskultur i hele dagtilbuddet.

  Kontinuerlig professionel udvikling og erfaringsdeling

  • Vi investerer i vores personales viden og færdigheder gennem regelmæssig sparring og vejledning, der fokuserer på sprogudvikling, deltagelsesmuligheder, kommunikation og sprogvurderinger.

  • Vi tror på, at vores personales erfaringsudveksling vil styrke vores kollektive viden og praksis, og derfor understøtter vi det gode og deltagende samarbejde.

  Evaluering

  Vi vil løbende evaluere vores sprogindsats ved at analysere børns progression på samt fagpersonalets feedback. Dette vil danne grundlaget for nødvendige justeringer, og sprogvurderinger vil spille en central rolle i denne fortsatte proces. Sammen skaber vi et læringsmiljø, hvor alle børn trives og udvikler sig sprogligt, deltager aktivt og kommunikerer med glæde.