Gå til hovedindhold

Tilskud til pasning af eget barn

Forældre til børn i alderen 26 uger og op til 2 år og 10 måneder kan i Albertslund Kommune modtage tilskud til at passe eget barn i en begrænset periode på mindst 8 uger og op til 1 år.

Indhold

  Tilskud til pasning af eget barn kan ydes til biologiske forældre, samlevende i husstanden  og adoptivforældre. Ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og ønsker at modtage tilskuddet.

  Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barnet fra den næstkommende 1. i måneden fra ansøgningsdatoen.

  Betingelser for tilskuddet:

  • Ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer, svarende til bestået 9. klasses afgangsprøve, hvor der samtidig er opnået karakteren 02 eller derover i faget dansk - eller bestået prøve i DANSK 2.
  • Ansøgeren kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage anden form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet.
  • Ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.
  • Ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
  • Ansøgeren skal have bopæl i Albertslund Kommune. Tilskuddet bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en anden kommune.

  OBS! Barnets anden forælder må ikke være på barsel i den samme periode, hvortil der søges om tilskud til pasning af eget barn.

  Læs alle retningslinjer for tilskud til pasning af eget barn her

  Se tilskuddets størrelse her

  Sagsbehandlingen for tilskud til pasning af eget barn kan først gå i gang, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation, som beskrevet ovenfor.

  Ansøg om tilskud til pasning af eget barn