Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. maj 2015: Deltagerliste

Møder i 2016:

Torsdag den 3. marts 2016

Torsdag den 2. juni 2016

Torsdag den 8. september 2016

Torsdag den 8. december 2016

Brugergruppemøder

Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2015

Torsdag den 26. november 2015

 

 

Torsdag den 3. september 2015

 

 

Onsdag den 17. juni 2015

 

 

Torsdag den 26. marts 2015

 

 

Onsdag den 11. februar 2015

 

Beregninger af affaldsgebyret for de 6 forslag
Dagsorden og bilag som PDF-portefølje
Dagsorden og bilag som et PDF-dokument
Alle høringssvar som PDF-portefølje
Alle høringssvar som et PDF-dokument
Dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af nye affaldsordninger for husstande
Pkt. 2.2 Høringsnotat
Pkt. 2.3 Revideret økonominotat over nye affaldsordninger 1, 2 og 3
Pkt. 2.4 Revideret økonominotat over nye affaldsordninger 4, 5 og 6
Høringssvar 01 G/F Albertslund Vest, Afd. 3
Høringssvar 02 Robinievej 3
Høringssvar 03 Grf. Herstedlund, Etape 4, Hans Christian Boserup
Høringssvar 04 Elmer Jensen
Høringssvar 05 Dot Bertram
Høringssvar 06 Ældrerådet
Høringssvar 07 Henning Hostrup fra Herstedvester Landsby
Høringssvar 08 Tony Nørgaard, Porsager 53
Høringssvar 09 Andelsboligforeningen Milebuen, v/ Formand Jan Saltoft Andersen
Høringssvar 10 Ole Jensen, Mørkager 38
Høringssvar 11 Søren Kock, Randager 37
Høringssvar 12 Eyvind Jensen, Hasselhaven 137
Høringssvar 13 G/F Snebærhaven, Hugo Vitved
Høringssvar 14 Grundejerforeningen Skovengen, Ole Langer
Høringssvar 15A Grundejerforeningen Enebærhaven
Høringssvar 15B Grundejerforeningen Enebærhaven
Høringssvar 16 Lone & Anders Christensen, Rønne Allé
Høringssvar 17 Grundejerforeningen Herstedlund, Etape 1, Robinievej 1-38
Høringssvar 18 Grundejerforeningen Herstedøster
Høringssvar 19 Steen Tranberg, Poppelhusene
Høringssvar 20 E/F Birkelund (Topperne), v/Bjarke Juul
Høringssvar 21 Risby Grundejerforening v/Arne Borg
Høringssvar 22 Herstedvester Grundejerforening, v/Jens-Erik Larsen
Høringssvar 23 Andelsboligforeningen Jelsbuen, v/Christina Bødker
Høringssvar 24 Grundejerforeningen Herstedøster Villaby, v/Henning Lindhardt
Høringssvar 25 AKB Hedemarken v/ejendomsleder Søren Holm
Høringssvar 26 Andelsboligforeningen Valnøddegården, v/David Nejrup Djarnel Haavardsholm
Høringssvar 27 Ejerforeningen Egebo v/Linda Sørensen
Høringssvar 28 Jan Hjorth Andersen, Hyldagervænge 13
Høringssvar 29 Platanhaven 104, Præstehusene 77, Hasselhaven 37 og Kvædehaven 39
Høringssvar 30 Vejlauget Hyldagervænget v/Peter Tyge
Høringssvar 31 Inge M. Søger, Poppelhusene 78
Høringssvar 32 Abildgården v/Ellen Niclasen
Høringssvar 33 Grf. Albertslund Vest 2 v/ Jørgen Laursen
Høringssvar 34 G/F Skovengen
Høringssvar 35 Jan Saltoft Andersen, Milebuen
Høringssvar 36 Frede Vestergaard, Borgager 54
Høringssvar 37 VA 4 Syd v/Lena Kujahn, Ravnens Kvt. 14 B
Høringssvar 38 G/F Skovengen
Høringssvar 39 Kirsten Boserup, Fyrrehusene 5
Høringssvar 40 Per Gut, Snebærhaven 139
Høringssvar 41 A/B ulfbuen v/Torben Lethraborg
Høringssvar 42 Gl. Vridsløse Grundejerforeningen v/Alice Holse
Høringssvar 43 Grundejerforeningen Rødager, v/Henrik Grundahl
Høringssvar 44 Jørgen Sejersbøl Andersen og Janna Kielland, Enebærhaven 71
Høringssvar 45 G/F Røde Vejrmølle Park, v/formand Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6
Høringssvar 46 A/B Morelgården v/Leif Ramskov Pedersen
Høringssvar 47 Galgebakken, v/Lars Messell
Høringssvar 48 Grf Albertslund Vest 1 v. Nils Jul Gjerlev
Høringssvar 49 Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg, v/Povl Markussen
Høringssvar 50 Damgårdsarealet, Mikkel Ellung Larsen, Bo Vest (Otte af de ni almene boligafdelinger i området - Blommegården, Troldnøddegården, Capellavænget, Miravænget, Rigelvænget, Eskebuen, Rimbuen og Oldbuen)
Høringssvar 51 Peter Dissing, Snebærhaven 100
Referat
Praesentation Til Brugergruppen 110215
Brugergruppe Nyt 2015 2 Ok
Veksleren No 4

 

 

 

Brugergruppemøder 2015

 

Brugergruppemøder 2014

 

Brugergruppemøder 2013

 

Brugergruppemøder 2012

Brugergruppens arbejdsgruppe

Dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder i 2016