Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. maj 2015: Deltagerliste

Møder i 2016:

Torsdag den 3. marts 2016

Torsdag den 2. juni 2016

Torsdag den 8. september 2016

Torsdag den 8. december 2016

Brugergruppemøder

Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2015

Torsdag den 26. november 2015

 

 

Torsdag den 3. september 2015

 

 

Onsdag den 17. juni 2015

 

 

Torsdag den 26. marts 2015

 

 

Onsdag den 11. februar 2015

 

 

 

 

Brugergruppemøder 2015

 

Brugergruppemøder 2014

 

Brugergruppemøder 2013

 

Brugergruppemøder 2012

Brugergruppens arbejdsgruppe

Dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder i 2016

Torsdag den 11. februar 2016 

 

 

Torsdag den 19. maj 2016  

 

 

Torsdag den 18. august 2016

 

 

 

Brugergruppens Arbejdsgruppe 2015

 

 Brugergruppens Arbejdsgruppe 2014