Gå til hovedindhold

Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Her kan du læse om uddannelsesforløb som social- og sundhedselev i Albertslund Kommune. Tag en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Indhold

  I Albertslund Kommune uddanner vi elever til både social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent. Vi samarbejder med Social- og Sundhedsskolen - SOSU H - i Brøndby, Herlev og Gladsaxe i forhold til skoleuddannelsen. Her på siden kan du læse mere om de forskellige uddannelser.

  Ønsker du yderligere oplysninger om dine muligheder for en social- og sundhedsuddannelse i Albertslund Kommune, er du meget velkommen til at kontakte kommunens uddannelseskonsulent. Du finder kontaktoplysninger i boksen 'Kontakt' her på siden.

  I videoen ovenfor kan du høre om, hvordan det er arbejde i hjemmeplejen.

  Uddannelse til social- og sundhedshjælper (SOSU-hjælper)

  En social- og sundhedshjælper arbejder med ældre, handicappede og syge med behov for hjælp i dagligdagen. Dine opgaver kan f.eks. være:

  • Praktisk hjælp
  • Personlig pleje
  • Omsorgsmæssige og rehabiliterende opgaver

  En social- og sundhedshjælper arbejder i hjemmeplejen og på plejecentre.

  Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem teori og praktik. Praktikkerne foregår på et plejecenter og/eller i hjemmeplejen i Albertslund kommune. Uddannelsen retter sig mod et arbejde i kommunen.

  Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder.

  Borgernes liv skal leves hele livet, og støtten til borgerne sker ud fra dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation. Som elev vil du få en hverdag, hvor dine opgaver består af rehabiliterings-, pleje- og omsorgsopgaver af ældre, syge og handicappede mennesker i et helhedsorienteret perspektiv.

  Du skal have afsluttet Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen.

  Som social- og sundhedshjælperelev får du løn under uddannelsen. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA.

  Løn til social- og sundhedshjælper-elever | FOA

  Arbejdstid under praktikken er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedspersonale).

  I Albertslund Kommune ansættes social- og sundhedshjælperelever med uddannelsesstart i januar og august. Der ansættes årligt 12 social- og sundhedshjælperelever.

  Ansøgere under 25 år kan søge elevplads i Albertslund Kommune, mens de går på grundforløb.

  Ansøgere over 25 år kan søge elevplads i Albertslund Kommune, når de optaget på grundløb, eller vente til de er i gang med grundforløb.

  Elevpladser skal søges via Albertslund Kommunes side med ledige stillinger. Ledige elevpladser vil også fremgå af Lærepladsen.dk.

  Ledige stillinger i Albertslund Kommune (nyt vindue)

  Elevpladser i Albertslund Kommune - Lærepladsen.dk (nyt vindue)

  Uddannelse til social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent)

  En social- og sundhedsassistent arbejder med ældre, syge og handicappede. Dine opgaver vil blandt andet være:

  • Grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem og på hospital
  • Sygeplejeopgaver som f.eks. medicinadministration, sårpleje m.m.
  • Rehabilitering og sygdomsforebyggende opgaver

  En social- og sundhedsassistent kan arbejde på plejehjem, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien (f.eks. socialpsykiatri), demenscentre samt på hospital.

  Uddannelsen til social- og sundhedsassistent veksler mellem teori og praktik. Teoriperioderne foregår på SOSU H, mens praktikkerne foregår på et af kommunens plejecentre og/eller i hjemmeplejen, i psykiatri og på hospital. Uddannelsen retter sig mod et arbejde i kommunerne, i psykiatrien og på somatiske hospitaler.

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger. Har du en social- og sundhedshjælperuddannelse, afkortes dit forløb med 5 måneders praktik og 5 ugers teori.

  Borgernes liv skal leves hele livet, og støtten til borgerne sker ud fra dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation. Som elev vil du få en hverdag, hvor dine opgaver består af rehabiliterings-, pleje- og omsorgsopgaver af ældre, syge og handicappede mennesker i et helhedsorienteret perspektiv.

  Du skal have afsluttet social- og sundhedshjælperuddannelsen eller Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen.

  Som social- og sundhedsassistentelev får du løn under uddannelsen. Du vil være omfattet af overenskomsten for social- og sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA.

  Løn til social- og sundhedsassistent-elever | FOA

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du vil primært arbejde om dagen, men vil af læringsmæssige hensyn skulle arbejde aftener og weekender. (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever).

  I Albertslund Kommune ansættes social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart i januar, april, august og oktober. Der ansættes årligt 28 social- og sundhedsassistentelever.

  Ansøgere under 25 år kan søge elevplads i Albertslund Kommune, mens de går på grundforløb.

  Ansøgere over 25 år kan søge elevplads i Albertslund Kommune, når de optaget på grundløb, eller vente til de er i gang med grundforløb.

  Elevpladserne skal søges via Albertslund Kommunes side med ledige stillinger. Ledige elevpladser vil også fremgå af Lærepladsen.dk.

  Ledige stillinger i Albertslund Kommune (nyt vindue)

  Elevpladser i Albertslund Kommune - Lærepladsen.dk (nyt vindue)

  Uddannelse til social- og sundhedsassistent (SOSU-assistent) inkl. Grundforløb 2

  Det er muligt at blive ansat på både grund- og hovedforløb til uddannelsen som social- og sundhedsassistent, hvis du er over 25 år. Du vil blive ansat på overenskomstmæssig løn.

  Ønsker du blive ansat på både grund- og hovedforløb til uddannelsen som social- og sundhedsassistent, skal du søge optagelse på Grundforløb 2 via Optagelse.dk:

  Ansøg om Grundforløb 2 - Optagelse.dk (nyt vindue)

  Du vil derefter blive vurderet på SOSU H, og efterfølgende skal du fremsende en ansøgning inkl. din realkompetencevurdering (RKV) til uddannelseskonsulenten i Albertslund Kommune.

  Links

  Kontakt

  Uddannelseskonsulent - SOSU

  Lisbet Nygaard

  Ældre, Sundhed & Social

  E-mail: lisbet.nygaard@albertslund.dk

  E-mail: uddannelseskonsulenterne@albertslund.dk 

  Du kan sende sikker mail til uddannelseskonsulenterne via Digital Post.

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1 
  2620 Albertslund

  Telefon: 24 94 02 20