Gå til hovedindhold

Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres, hvor du bor og færdes

Indhold

  I kortet herunder kan du se, hvordan Albertslund Kommune vintervedligeholder veje og stier. Vej- og stinettet er inddelt i A-strækninger (1. prioritet) og B-strækninger (2. prioritet). På kortet vises også, hvor kommunen ikke snerydder.

  Søg på din adresse eller zoom ind i kortet, hvis du vil se en bestemt vej.

  Mere om vinter- og renholdelse i Albertslund

  Fordelingen af pligter for henholdsvis Albertslund Kommune og grundejerne i forhold til snerydning og renholdelse af veje, stier og fortov er bestemt i "Vinter- og Renholdelsesregulativ for Albertslund Kommune 2018". Du kan læse regulativet her:

  Vinter- og Renholdelsesregulativ 

  Bilag til Vinter- og Renholdelsesregulativ

  Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A).

  Derefter rydder vi de mindre trafikerede veje og stier (kategori B).

  Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet.

  Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

  Salt og glatførebekæmpelse

  Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove og i forening med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at bekæmpe glat føre.

  I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder, så vi kan nedsætte mængden af salt og begrænse påvirkningen af miljøet mest muligt. Det kan for eksempel være ved vådsaltning, hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

  Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele, når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.

  Private grundejere har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på alle andre veje og stier end kategori A og B.

  • Som grundejer har du ansvaret for at der er sikker adgang til din ejendom, eksempelvis for postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle de steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Hvis din ejendom ligger ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis din ejendom ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.
  • Dele af grundejerens forpligtigelser bliver i mange af kommunens boligområder varetaget af en grundejerforening eller af et boligselskab.
  • Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.
  • Grundejeren er ansvarspådragende og erstatningspligtig, hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

  Når der ryddes sne på de offentlige veje, kan det ikke undgås at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

  Har du spørgsmål eller klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Vej og Park.

  Det gør du ved at sende en e-mail til: vejogpark@albertslund.dk

  Her kan du se hvornår og hvor vi har udført snerydning og glatførebekæmpelse.

  Følgende er saltet:

  Den 08.02.2024 Klokken 05.00 - 07.00 A veje og stier, institutioner, Albertslund Centrum og stoppesteder. 

  Den 07.02.2024 Klokken 18.00 - 21.00 A veje og stier, institutioner, Albertslund Centrum og stoppesteder. 

  Den 29.01.2024 Klokken 07.00 - 12.00 saltes veje

  Den 19.01.2024 Klokken 04.00 - 07.00 A veje og stier, Center

  Den 18.01.2024 Klokken 18.00  - 22.00 A veje, stier, Center, Institutioner

  Den 18.01.2024 Klokken 07.00 - 15.00 A veje og stier, center, Institutioner

  Den 17.01.2024 Klokken 18.00 - 22.00 A veje og stier, center, institutioner

  Den 17.01.2024 Klokken 03.00 - 07.00 A og B veje og stier, Busser, Center, Institution.

  Den 16.01.2024 Klokken 17.00 - 21.00 A veje, stier, Center

  Den 16.01.2024 Klokken 07:00 -  12.00 A veje, Centerbro

  Den 16.01.2024 Klokken 04.00 - 07.00 - A vej og Center sti

  Den 15.01.2024 Klokken 18:00 - 22:00 A, B, Institutioner

  Den 15.01 2024 Klokken 07.00 - 12.00 A, B, Albertslund Centrum, Busser, Institutioner.

  Den 15.01.2024 Klokken 02.00 - 07.00 A, B, Busser, Institutioner, Albertslund Centrum

  Den 14.01.2024 Klokken 17.00 - 22.00 A, Albertslund Centrum, Institutioner

  Den 14.01.2024 Klokken 07.00 - 11.00 A, Busser, Albertslund Centrum

  Den 13.01.2024 Klokken 19.00 - 23.00 A og Albertslund Centrum

  Den 12.01.2024 Klokken 19.00 - 23.00 A og B veje og stier, Albertslund Center.

  Den 12.01.2024 Klokken 04.00 til 07.00 fejes/saltes A veje, AC

  Den 11.01.2024 Kl. 18.00 til 22.00 fejes/saltes A 

  Den 11.01.2024 Klokken 07.00 til 12.00 fejes/saltes B 

  Den 11.01.2024 Klokken 04:00 til 07:00 fejes/saltes A ruter 

  Den 10.01.2024 Klokken 18:00 til 22:00 B ruter, A ruter, institutioner og AC

  Den 10.01.2024 Klokken 07:00 til 12:00 fejes og saltes veje og stier

  Den 09.01.2024 Klokken 18.00 til 22.00 fejes og saltes  veje, stier, institutioner og Center 

  Den 09.01.2024 Klokken 04.00 til 07.00 fejes og saltes A veje

  Den 08.01.2024 Klokken 18:00 til 22:00 fejes og saltes A og Institutioner

  Den 08.01.2024 Klokken 07:00 til 12:00 fejes og saltes veje og stier

  Den 07.01.2024 Fejes stier og veje

  Den 06.01.2024 Klokken 13:00 til 17:00 fejes veje.

  Den 05.01.2024 Klokken 19:00 til 23:00 ryddes og saltes A ruter

  Den 05.01.2024 Klokken 07:00 til 14:30 Ryddes og saltes veje og b stier.

  Den 05.01.2024 Klokken 02:00 til 07:00 ryddes og saltes a og b veje

  Den 04.01.2024 klokken 15.00 til 20.00 ryddes og saltes B, Roskildevej og lyskryds

  Den 04.01.2024 klokken 07:00 til 14:00 Ryddes og saltes A  veje og stier, Center og stoppesteder.

  Den 04.01.2024 Klokken 00:00 til 07:00 Ryddes og saltes A  veje og stier

  Den 03.01.2024 Klokken 19:00 - 00:00   saltes og ryddes A  veje og stier

  Den 03.01.2024 klokken 07:00 til 00:00  saltes og ryddes veje, stier, busstoppesteder og institutioner.

  Den 23.12.2023 klokken 18:00 til 23:00 saltes og ryddes veje, stier, busstoppesteder og institutioner.

  Den 14.12.2023 klokken 04:00 til 07:00 saltes veje, stier og institutioner.

  Den 13.12.2023 klokken 07:00 til 10:00 saltes veje, stier og institutioner.

  Den 13.12.2023 klokken 04:00 til 07:00 saltes veje, stier og institutioner.

  Den 04.12.2023 klokken 18.00 til 23.00 saltes veje, stier, stoppesteder og institutioner.

  Den 04.12.2023 klokken 04.00 til 07.00 saltes veje, stier og institutioner.

  Den 04.12.2023 klokken 04:00 til 07:00 saltes veje, stier og institutioner.

  Den 03.12.2023 klokken 06:00 til 11:00 saltes veje og stier.

  Den 02.12.2023 klokken 06:00 til 11:00 saltes veje og stier.

  Den 01.12.2023 klokken 07:00 til 14:30 saltes A og B veje, stier, stoppesteder og institutioner.

  Den 30.11.2023 klokken 07:00 til 15:00 saltes A og B veje, stier, stoppesteder og institutioner.

  Den 30.11.2023 klokken 04:00 til 07: saltes veje, stier, busstoppesteder og institutioner. 

  Den 29.11.2023 klokken 07:00 til 12:00 saltes B veje og stier samt overgange.

  Den 29.11.2023 klokken 04:00 til 07:00 saltes veje, stier, busstoppesteder og institutioner.

  Den 28.11.2023 klokken 04:00 til 07:00 saltes veje og stier.

  Den 27.11.2023 klokken 07:00 til 12:00 B veje og stier.

  Den 27.11.2023 klokken 04:00 til 07:00 veje.

  Den 26.11.2023 klokken 19:00 til 24:00 veje-bus og institutioner.

  Den 25.11.2023 klokken 18:00 til 23:00 saltes veje.

  Den 27-03-2023 klokken 19:00 til 23:00 saltes veje, stier, busstoppesteder og institutioner.

  Den 08-03-2023 klokken 18.00 til 22.00 saltes veje ,stier og institutioner

  Den 08-03-2023 klokken 03.30 til 15.00 snerydning og saltning af veje ,stier ,busstop, 0g inst.

  Den 07-03-2023 klokken 04.00 til 09.00 saltning af veje ,stier, busstoppesteder og institutioner

  den 06-03-2023 klokken 04.00 til 07.00 saltning af veje, stier og institutioner

  den 05-03-2023 klokken 05.00 til 09.00 saltning af veje, stier og busstoppesteder

  den 03-03-2023 klokken 05,00 til 07.00 saltning på udsatte steder

  Den 02-03-2023 klokken 07:00 til 12:00 saltning af B veje og stier.

  den 02-03-2023 klokken 04.00 til 07.00 saltning af veje og stier

  Den 01-03-2023 klokken 07:00 til 12:00 saltning af B veje og stier. 

  den 01-03-2023 klokken 05, 00 til 07.00 saltning på udsatte steder

  Den 28-02-2023 Klokken 04:00 til 07:00 saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 09-02-2023 klokken 03.00 til 07.00 saltning af veje, broer

  Den 08-02-2023 klokken 04.00 til 07.00 saltning af veje, stier og institutioner

  Den 06-02-2023 klokken 18.00 til 22.00 saltning af veje ,stier og institutioner 

  den 06-02-2023 klokken 04.00 til 12.00 saltning af både a og b  veje stier busstoppesteder og institutioner

  den 04-02-2023 klokken 18.00 til 22.00 saltning af veje og stier

  den 04-02-2023 klokken 04.00 til 09.00 saltning af veje ,stier ,og busstoppesteder

  Den 27-01-2023 klokken 03:00 til 07:00 saltning af veje, stier. institutioner og busstoppesteder.

  Den 21-01-2023 Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier.

  Den 21-01-2023 Klokken 05.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20-01-2023 Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20-01-2023 Klokken 09.30 til 11.30. Saltning af B-ruter på veje og stier.

  Den 20-01-2023 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 18-01-2023 Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 18-01-2023 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23-12-2022 Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og busstoppesteder.

  Den 15-12-2022 Klokken 03.30 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder

  Den 13-12-2022 Klokken 04.00 til 07.00 . saltning af veje og stier

  Den 11-12-2022 klokken 18.00 til 22.00 saltning af veje stier, institutioner og busstoppesteder.

  den 10-12-2022 klokken 18.00 til 22.00 saltning af veje og stier

  den 09-12-2022 klokken 18.00 til 22.00 saltning af veje og stier

  Den 06, December 2022 klokken 18:00 til 24:00. Saltning af veje , stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 21. November 2022 klokken 18.00 til 23.00. Saltning af veje og stier.

  Den 21. November 2022 klokken 03.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20. November 2022 klokken 18.00 til 23.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20. November 2022 klokken 05.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 31. Marts 2022 klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 18.Marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier

  Den 05.Marts 2022 Klokken 05.00 til 10.00 Saltning af veje og stier

  Den 04.marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier

  Den 02.Marts 2022 Klokken 04.00 til 07.00 Saltning af veje og stier

  Den 28 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 saltning af veje.

  Den 27 Februar 2022 Klokken 05.00 til 10:00 Saltning af Busstoppesteder, veje og stier.

  Den 26 Februar 2022 Klokken 04:00 til 09:00 saltning af veje og stier.

  Den 22 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 Saltning af veje og stier.

  Den 12. Februar 2022 Klokken 18.00-22.00. Saltning af veje og stier

  Den 11. Februar 2022. Klokken 18.00-22.00 Saltning af veje og stier

  Den 11 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07.00 Saltning af veje og stier og institutioner

  Den 07 Februar 2022 Klokken 04:00 til 07:00 Saltning af veje og stier.

  Den 06 Februar 2022 Klokken 19:00 til 23:00 Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 05 Februar 2022 Klokken 04:00 til 08:00 Saltning af veje og stier.

  Den 02 Februar 2022 Klokken 18:00 til 22:00 Saltning af veje og stier.

  Den 01 Februar 2022 klokken 03:00 til 07:00 Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 22.Januar 2022 klokken 04:30 til 08;00. Saltning af veje, stier, og busstoppesteder

  Den 21. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 20. Januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder

  Den 20. Januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder

  Den 17. Januar 2022. klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier institutioner og busstoppesteder

  Den 14. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje og stier

  Den 11. januar 2022. Klokken 07.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 10. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 8. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og busstoppesteder.

  Den 6. januar 2022. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier, institutioner og busstoppesteder.

  Den 6. januar 2022. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje og stier.

  Den 4. januar 2022. Klokken 19.00 til 23.00. Saltning af veje og stier samt institutioner.

  Den 28. december 2021. Klokken 02.00 til 07.00. Saltning af både A og B veje og stier på grund af isslag.

  Den 27. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 26. december 2021. Klokken 08.00 til 12.00. Saltning af veje og stier.

  Den 25. december 2021. Klokken 07.00 til 13.00. Saltning af både A og B veje og stier.

  Den 24. december 2021. Klokken 12.00 til 17.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 18.00 til 24.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje og stier.

  Den 23. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 21. december 2021. Klokken 22.00 til 02.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 21. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje og stier A- og B-ruter.

  Den 20. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 11. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier og institutioner.

  Den 11. december 2021. Klokken 05.00 til 10.00. Saltning af veje og stier.

  Den 10. december 2021. Klokken 18.00 til 24.00. Saltning af veje og stier.

  Den 7. december 2021. Klokken 07.00 til 12.00. Saltning af veje og stier B-ruter.

  Den 7. december 2021. Klokken 04.00 til 07.00. Saltning af veje ,stier samt institutioner.

  Den 5. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje ,stier samt institutioner

  Den 3. december 2021. Klokken 09.00 til 12.00. Saltning af veje, stier samt institutioner.

  Den 2. december 2021. Klokken 18.00 til 22.00. Saltning af veje, stier samt institutioner. 

  Den 2. december 2021. Klokken 07.00 til 15.00. Saltning af veje, stier samt institutioner på både A-veje og -stier samt B-veje og -stier.