Gå til hovedindhold

Nabohjælp

Ønsker du at skilte med ”Nabohjælp” skal du søge om tilladelse hos Albertslund Kommune.

Indhold

  Nabohjælp

  På lokalveje (se under "vej og sti" / "vejklasser") kan beboerne få lov til at opsætte skilte med nabohjælp, hvis alle er enige om at indføre ordningen.

  Skiltene kan sættes op på privat areal eller vejareal.

  Hvis skiltene ønskes opsat på offentlige eller private fællesveje og stier (se under "vej og sti" / "vejstatus"), skal du søge om tilladelse hos kommunen som er vejmyndighed.

  Vi behandler så din ansøgning og indhenter samtykke hos Politiet.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Oversigtskort (indtast adresse i søgefeltet) med markering af hvor skiltene ønskes placeret
  • Dokumentation for at alle beboere på vejen ønsker at indføre ordningen (beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforening / vejlaug, underskriftindsamling eller lignende).
  • Ansøger skal selv afholde alle udgifter til at opsætte, vedligeholde og nedtage skilte.

  Vejmyndighed eller Politi kan til enhver tid kræve skiltene flyttet eller taget ned, hvis de udgør en risiko for færdselssikkerheden.

  Send din ansøgning om skiltning af nabohjælp til Vej & Park