Gå til hovedindhold

Legende børn

Ønsker du at skilte med ”Legende børn” skal du søge om tilladelse hos Albertslund Kommune.

Indhold

  Der gives ikke tilladelse til at opsætte ”legende børn” skilte langs offentlige veje. Skiltet har ingen færdselsmæssig betydning, er ikke restriktivt i forhold til hverken hastighed eller agtpågivenhed - og kan derfor give en falsk tryghed for beboerne.

  Hvis ”legende børn” skilte ønskes opsat på en privat fællesvej (se under "vej og sti" / "vejstatus"), skal du søge om tilladelse hos kommunen som er vejmyndighed.

  Vi behandler så din ansøgning og indhenter samtykke hos Politiet.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Oversigtskort (indtast adresse i søgefeltet) med markering af hvor skiltene ønskes placeret
  • Beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforening / vejlaug med tilsagn om opsætning af skiltene. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning.

  Ansøger skal selv afholde alle udgifter til at opsætte, vedligeholde og nedtage skilte.

  Vejmyndighed eller Politi kan til enhver tid kræve skiltene flyttet eller taget ned, hvis de udgør en risiko for færdselssikkerheden.

  Send din ansøgning om skiltning af legende børn til Vej & Park

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk