Gå til hovedindhold

Parkeringsbegrænsning

Ønsker I at begrænse eller forbyde parkering på en privat fællesvej?

Indhold

  Grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at opsætte skilte til parkeringsbegrænsning på deres private fællesvej (se under "vej og sti"/ "vejstatus").

  Det kan for eksempel være P-forbud på bestemte tidspunkter eller strækninger med det formål at opnå bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed i jeres område.

  Jeres ansøgning skal indeholde

  • Oversigtskort med præcis markering af p-begrænsning og færdselstavler 
  • Type af færdselstavler ved skiltning af parkeringsforbud, herunder tidsbegrænsning eller andet
  • Beskrivelse og baggrund for projektet
  • Beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforening/vejlaug om at indføre parkeringsbegrænsning på den private fællesvej. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning.
  • Ansøger skal selv afholde alle udgifter til at indføre parkeringsbegrænsningen, herunder projektering, indkøb og udførelse af arbejdet.

  Vejmyndighed eller Politi kan til enhver tid kræve parkeringsbegrænsningen flyttet eller fjernet, hvis den udgør en risiko for færdselssikkerheden.

  Ansøgningen sendes i en samlet mail til Vej & Park

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk