Gå til hovedindhold

Opstilling af telte og scener

Energistyrelsen har udsendt nye regler om opstilling af telte og andre transportable konstruktioner. Reglerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2015.

Indhold

  Det betyder, at man ikke længere skal have byggetilladelse til opstilling af telte og andre mobile konstruktioner, hvis man har fået konstruktionen certificeret, dog skal alle transportable konstruktioner som udgangspunkt certificeres eller have byggetilladelse inden opstilling.

  Med den nye ordning håber vi på en nemmere administrativ proces da det så er muligt at få certificeret en transportabel konstruktion fremfor at søge om byggetilladelse ved bygningsmyndigheden.

  Ejeren bestemmer selv, om man ønsker at få den transportable konstruktion certificeret, eller om man som hidtil vil søge om byggetilladelse ved opsætning af konstruktionen.

  Kravet om enten certificering eller byggesagsbehandling af en transportabel konstruktion, som følger af gældende lovgivning, kan ikke fraviges, medmindre der er hjemmel hertil i byggeloven eller bygningsreglementet.

  Certificeringsordningen for transportable konstruktioner ændrer ikke det grundlag, hvorpå der skal søges om byggetilladelse. Det er således samme dokumentation, der skal forelægges til brug for byggetilladelsen som før ordningens ikrafttrædelse.

  Albertslund Kommune har udarbejdet en vejledning, hvor du kan læse mere om de enkelte konstruktioner, tilladelser, undtagelser mm.

  Retningslinjer for opstilling af telte, scener, tribuner mm.

  Godkendelse til overnatning 

  Institutioner og andre bygninger der ikke er indrettet til overnatning kan godkendes til midlertidigt at have overnattende. Det kan du læse mere om her:

  Anmeld arrangement til Beredskabet