Gå til hovedindhold

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Beredskabet skal godkende midlertidige overnatninger i bygninger, hvor der ikke normalt er overnatning.

Indhold

  Institutioner og andre bygninger der ikke er indrettet til overnatning kan godkendes til midlertidigt at have overnattende. 

  Godkendelse af arrangement

  Brandvæsnet kan på baggrund af godkendelsen være forberedte på, at der kan være personer i en brændende bygning - også bygninger der normalt regnes for at være tomme om natten. Det er altid arrangørens ansvar, at alle regler overholdes herunder eventuel specifik tilladelse.

  Ansøgning om overnatning kan ske på nedenstående skema, når der ikke skal overnatte over 50 personer og lokalet, der anvendes til overnatning ikke er større end 75 m2. Overnatningen kan anses for godkendt, når skemaet er Beredskabet i hænde senest 6 hverdage inden overnatningen starter - og alle regler for overnatningen overholdes.

  Ansøgningsskema til godkendelse af arrangement 

  Overnatning er ikke godkendt før, der er modtaget tilladelse fra beredskabet.

  Ansøgning om andre overnatninger skal ske ved at sende relevante oplysninger for eksempel antal personer, antal lokaler og deres størrelser samt oversigtstegning med angivelse af overnatningslokaler, flugtveje, slukningsmateriel og røgalarmers placering. Materialet kan sendes som mail til Hovedstadens Beredskab på forbyg@hbr.dk.