Gå til hovedindhold

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Bygningsmyndigheden (Kommunalbestyrelsen) skal godkende midlertidige overnatninger i bygninger, hvor der ikke normalt er overnatning.

Indhold

  Proceduren er blevet ændret ved lov, så det ikke længere er beredskabet, men bygningsmyndigheden, der godkender midlertidig overnatning. Med ændringen ønsker Bolig og Planstyrelsen at tydeliggøre, at det er dig som arrangør, der er ansvarlig for at alle regler på området overholdes.  

  Midlertidig overnatning, kan ske uden byggetilladelse, men kræver en godkendelse fra bygningsmyndigheden, som er os. Vi informerer herefter Hovedstadens Beredskab, så de er bekendt med at der er overnattende, på en adresse hvor der ikke normalt forefindes personer om natten.

  Ifølge bygningsreglementet (BR18 § 6g) kan midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Den midlertidige overnatning skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet kapitel 5. BR18 (bygningsreglementet.dk)

  Det er muligt at have midlertidig overnatning i højst 7 døgn, i byggeri, som fx skoler, institutioner, haller m.m. Vi skal have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal vi have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Den kan du læse her (vores styrelse har desværre ikke opdateret den helt).

  https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/030720-Bilag-11d-Vejledning-for-bel%C3%A6gningsplaner-ved-midlertidige-overnatning.pdf

  Der må maksimalt overnatte det antal personer som bygningen er godkendt til at rumme.

  Du kan læse mere om emnet på Bygningsreglements hjemmeside under § 6g

  Vi har brug for følgende oplysninger:

  Hvad er adressen der overnattes på:

  Hvilken bygning og evt. lokale:

  Hvad er tidsperioden:

  Hvor mange personer skal overnatte:

  Hvem er ansvarshavende for overnatningen:

  Hvis der overnatter mere end 150 personer, skal der laves en belægningsplan:

  Se mere om belægningsplaner i bilag 11d: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Bilag-11-Markeder-transportable-konstruktioner-mv

   

  Du skal sende oplysningerne til Byggesag@albertslund.dk senest 2 uger før overnatningen skal ske eller 4 uger før, hvis der er mere end 150 personer der skal overnatte.