Gå til hovedindhold

Fiskeri

Læs om reglerne og betingelserne for fiskeri.

Indhold

  Det er tilladt at fiske

  I Rådhusdammen og andre små og store søer rundt omkring i Albertslund, er fiskeri tilladt. For at fiske i Tueholmsøen og Vallensbæk Sø, hvor fiskebestanden er stor og varieret, skal man både have statsligt fiskekort og dagkort til søerne.

  Læs mere om fiskeriet i de to søer på Vallensbæk Moses hjemmeside.

  Det ikke tilladt at fiske

  I åer og vandløb, hvor bestanden er meget lille er det ikke tilladt at fiske da bestanden gennem naturpleje gerne skulle blive større. Det er heller ikke tilladt at fiske i Tueholmsøen og Vallensbæk Sø uden statsligt fiskekort og dagkort til søerne.

  Betingelser for fiskeri  

  • Tag hensyn til andre 
  • Pas på orkider der vokser langs søens bredder
  • Giv frøerne ro til parring og æglægning i foråret
  • Tag dit affald med til nærmeste skraldspand
  • Vær opmærksom på fredede fiskearter
  • Fisk der ikke lever op til mindstemål, skal sættes ud igen
  • Det anbefales ikke at spise fiskene, da de lever i vand af ringe kvalitet

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk