Gå til hovedindhold

Radon

Det er vigtigt at lufte ud ofte, især i kældre og underetager, da et højt niveau af radon er sundhedsskadeligt.

Indhold

    Radon (radon-222) er en naturligt forekommende radioaktiv luftart som er farveløs og uden lugt. Radon siver op af undergrunden og koncentreres ofte i kældre og krybekældre med dårlig udluftning.

    Hvornår er radon farligt?

    Radon i indåndingsluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge WHO er radon den vigtigste medvirkende årsag til lungekræft næstefter aktiv rygning. Det anslås at omkring 300 årlige lungekræfttilfælde i Danmark skyldes radon. Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for ikke-rygere.

    Hvad kan jeg gøre?

    Hvis du har mistanke om for højt radonniveau i dit hus, bør du få foretaget en måling. Er radonniveauet for højt kan du afhjælpe det ved at lufte ud oftere, tætte dit hus eller få foretaget en radonudsugning.