Gå til hovedindhold

PCB

PBC er et potentielt sundhedsskadeligt stof der kan findes i bygninger opført fra 1950 til 1977.

Indhold

  Stoffet blev især anvendt i bløde fugemasser til fugning for eksempel omkring vinduer og døre, mellem facadeelementer af beton og i thermoruder. Derfor er der risiko for, at bygninger som er opført eller ombygget i denne periode, kan have PCB-holdige byggematerialer.

  Selv om der er PCB i en bygning, er det ikke nødvendigvis forbundet med en sundhedsrisiko.

  PCB optages gennem indånding og hudkontakt og findes desuden i fødevarer. Det er især gennem kosten at vi udsættes for stoffet. Afhængigt af hvor meget PCB der ophober sig i kroppen, kan PCB være skadeligt.

  Hvornår er PCB farligt?

  Sundhedsstyrelsen har fastsat nogle normer for indholdet af PCB i indeluften. Hvis mængden af PCB i indeluften overskrider de anbefalede normer, skal der udarbejdes en handlingsplan for hvordan PCB-niveauet kan nedbringes.

  Læs mere i PCB-guiden

  Albertslund Kommune gennemførte i 2013 en undersøgelse af PCB i kommunale ejendomme.

  Der blev fundet PBC i de indvendige fuger på BHU Rosenly, Albertslund Stadion og Hyldagerskolen. Indeklimaet er blevet forbedret i de pågældende bygninger. 

  Derudover er der fundet PCB i de udvendige fuger på en række bygninger. Dette giver dog ikke problemer med indeklimaet, og derfor er det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke nødvendigt at der iværksættes tiltag.