Gå til hovedindhold

Pædagogisk og psykologisk rådgivning

Pædagogisk og psykologisk rådgivning og vejledning ydes til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning.

Indhold

  Dagtilbud & Skole understøtter og tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR-funktion) til alle dagtilbud og skoler i kommunen. Formålet er at udvikle stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle børn i alderen 0-18 år både på det almene og det specialiserede børneområde.

  De primære aktører i et udviklingsforløb er dagtilbuddets/skolens personale og ledelse i samarbejde med de understøttende funktioner: Konsulenter, pædagogiske vejledere, audiologopæder og psykologer.

  Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet og/eller børnegruppen, så trivsel og læring støttes i det almene miljø.

  Både forældre, barnet/den unge og professionelle kan få rådgivning og vejledning.

  Henvendelse om samarbejde

  Oplever du bekymring for et barn, en ung, en gruppe eller personaler i et dagtilbud eller en skole, så henvend dig til den pågældende ledelse i dit barns dagtilbud eller skole. Lederen kan opstarte et samarbejdsforløb med de understøttende funktioner i Dagtilbud & Skole.

  Understøttende funktioner

  Under udarbejdelse.

  Psykologisk rådgivning for unge

  Psykologisk rådgivning er et gratis tilbud til unge i alderen mellem 13-25 år. Tilbuddet henvender sig til unge, som har et behov for et kortere samtaleforløb med en psykolog. Et normalt samtaleforløb indeholder otte samtaler. Tilbuddet kan kun bruges af unge, der har bopæl i Albertslund Kommune.

  Typiske tematikker for et samtaleforløb i psykologisk rådgivning:

  • Seksualitet
  • Venskaber
  • Vanskeligheder i skolen
  • Svære familie-relationer
  • Følelser af bekymring og/eller tristhed
  • Kæresterelationer og kærlighed
  • Selvværd og identitet
  • Ensomhed

  Rådgivningsforløbet er den unges eget rum. Det betyder, at de sætter dagsorden. Derfor er det vigtigt, at den unge selv er motiveret for at indgå i forløbet. Det anbefales ikke at den unge deltager i flere rådgivningstilbud samtidig. Forældre er velkomne til at deltage i den første samtale.

  Henvendelse omkring forløb
  Tag kontakt til psykologisk rådgivning på telefonnummer 51 68 64 62. Læg gerne en telefonsvarer eller send en sms med navn og nummer, så ringer vi dig op. Den indledende telefonsamtale er en afdækkende samtale, hvor det vurderes om tilbuddet er relevant for den unge. Hvis tilbuddet ikke er relevant, tilbyder vi rådgivning om andre relevante tilbud.

  Praktisk
  Samtalerne bliver afholdt på Albertslund Rådhus. Den unge skal tage plads i rådhusets reception og vil blive hentet her.

  Telefonnummer: 51 68 64 62

   

  Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Dagtilbud & Skole for vejledning.